12 lutego 2009

Dokumenty szkolne

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

STATUT

  • Statut Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie – Tekst ujednolicony.
  • Statut Technikum nr 8 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie – Tekst ujednolicony.
  • Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie – Tekst ujednolicony.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

  • Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie podstawowe procedury postępowania
  • Standardy Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie podstawowe procedury postępowania – wersja skrócona

WAŻNE ZARZĄDZENIA (DOKUMENTY)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WYJŚCIA / WYCIECZKI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

PROGRAMY PRAKTYK

« powrót