7 listopada 2021

Konto Rady Rodziców

W związku z epidemią covid19 zgodnie z ustaleniami z ostatniego zebrania Rodziców udostępniamy numer konta, na który będzie można wpłacać składki.

Nr konta 89 1020 4405 0000 2302 0622 7278, z dopiskiem imię, nazwisko ucznia i klasa do jakiej uczęszcza.

Oczywiście można to również zrobić w sposób tradycyjny, przekazując gotówkę wychowawcy lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

Monika Kanas Przewodnicząca RR