26 lutego 2018

Technik elektronik

I. O zawodzie Technik elektronik

to zawód, atrakcyjny, nowoczesny, który pozwala na rozwinięcie pasji związanej z obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku tj. m.in. telewizory, monitory, telefony komórkowe jak również instalacje inteligentnego domu.
Elektronik do przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej.

II. Informacja dodatkowe:

 • Jesteśmy szkołą, która od blisko 40 lat kształci techników elektroników w Rzeszowie.
 • Mamy niezbędne doświadczenie i doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, by profesjonalnie przygotować Cię do wykonywania zawodu technika elektronika.
 • Stale współpracujemy z firmami branży elektronicznej, t.j. m.in.: F&F Filipowski s.j. Pabianice, WAGO sp. zo.o. Wrocław.
 • Od wielu lat realizujemy projekty współfinansowane ze środków UE.
 • Prowadzimy dla uczniów dodatkowe zajęcia z programowania układów mikroprocesorowych (Arduino, Raspberry Pi 3).

III. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kształcenie w zawodzie technik elektronik obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

 1. ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;
 2. ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej do 1 kV.


IV. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły w zawodzie technik elektronik przygotowany jest do rozwiązywania złożonych problemów
szeroko pojętej elektroniki z zastosowaniem techniki komputerowej, w tym do realizacji następujących zadań  zawodowych:

 • programowania układów i urządzeń elektronicznych,
 • instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
 • projektowania układów automatyki przemysłowej i mikroprocesorowej.

V. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych przy projektowaniu, montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, automatyki przemysłowej i mikroprocesorowej,
 • zakładach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 • firmach instalujących sprzęt elektroniczny, w tym sprzęt powszechnego użytku,
 • placówkach badawczo-rozwojowych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej i mikroprocesorowej

VI. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada  specjalistyczne pracownie do realizacji przedmiotów zawodowych, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pozyskany nie tylko ze środków budżetowych, unijnych oraz darowizn od firm, z którymi szkoła współpracuje.