26 lutego 2018

Technik elektronik

1. O zawodzie Technik elekronik

to zawód, który pozwala rozwinąć swoje pasje związane z budową i serwisem urządzeń elektronicznych, które nas otaczają. Sprzęt RTV, instalacje antenowe i satelitarne, instalacje nagłaśniające, proste układy sterowania, instalacje inteligentnego domu, itd. to obszary pracy współczesnego elektronika.

2. Informacja dodatkowe:

W naszej szkole oprócz zajęć takich jak w pozostałych technikach elektronicznych proponujemy Ci:

 • dodatkowe zajęcia z programowania,
 • dodatkowe zajęcia z programowania układów mikroprocesorowych (Arduino, Raspberry Pi 3),
 • zainteresowanym elektronikom umożliwiamy zdobycie tzw. uprawnień SEPowskich.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 1. EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 2. EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • instalowania, konserwowania, użytkowani i naprawy urządzeń elektronicznych,
 • serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
 • organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne,
 • projektowania i wykonywania prostych układów sterowania,
 • projektowania prostych układów inteligentnego domu,
 • po uzyskaniu uprawnień – uprawnień SEP do 1 kV – wykonywania instalacji elektrycznych.

5. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:

 • akładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 • firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada specjalistyczne pracownie:

 • elektroniczną,
 • elektryczną,
 • informatyczną.