1 lutego 2018

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2022/23

Matura w roku szkolnym 2022/23 – ważne informacje dla zdających:

 1. Harmonogram egzaminu maturalnego 2023 komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2023 z dnia 19 sierpnia 2022 r.  (oke.krakow.pl).
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 (oke.krakow.pl).
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 (oke.krakow.pl).
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdając na egzaminie maturalnym 2023 (oke.krakow.pl).
 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023 (oke.krakow.pl).
 6. Deklarację maturalną można złożyć w wersji elektronicznej:

  lub w postaci papierowej (wersja pdf do uzupełnienia w wersji elektronicznej, należy ja uzupełnić na komputerze, wydrukować i podpisać):

 7. Instrukcja składania e-deklaracji przez zdających w ZIU (pobierz).
 8. Wytyczne MEN, CKE, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2023 r. (oke.krakow.pl)
 9. Wytyczne dla uczniów zdających egzamin maturalny 2023 (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS). (wytyczne zdających egzamin).