1 lutego 2018

Egzamin maturalny w 2022r.

Matura 2022 – ważne informacje dla zdających:

 1. Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022. (oke.krakow.pl)
 2. Aktualny harmonogram egzaminu maturalnego 2022 komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2022 z dnia 20 sierpnia 2021  (oke.krakow.pl).
 3. Generator deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.
  Deklaracja A (oke.krakow.pl)
 4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 (oke.krakow.pl).
 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022(oke.krakow.pl).
 6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdając na egzaminie maturalnym 2022 (oke.krakow.pl).
 7. Wytyczne MEN, CKE, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2022 r. (oke.krakow.pl)
 8. Wytyczne dla uczniów zdających egzamin maturalny 2022 (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS). (wytyczne zdających egzamin).
 9. Oświadczenie ucznia przystępującego do egzaminu maturalnego w 2022r. (pobierz).
 10. Plan wejścia do szkoły w dniu matur:

Zachowaj bezpieczną odległość (1,5-2 m) podczas wchodzenia do budynku szkoły.