12 października 2010

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty Centralanej Komisji Egzaminacyjnej 2017/2018

TERMINY przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 r.

Sesja styczeń-luty 2018 r.

Część pisemna – 11 stycznia 2018r.

Część praktyczna model „d” – 10 stycznia 2018r. (kwalifikacje: E.24 – godz. 9.00, E.20 – godz. 13.00)

Część praktyczna model „w” – harmonogram CKP

Część praktyczna model „wk” – 13 luty 2018r. godz. 16.00 (kwalifikacje: E.12, E.13)

Część praktyczna model „dk” – 15 stycznia 2018r. (kwalifikacja: E.14 – godz.8.00 i 12.00)

Data przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 23 marca 2018 r.

Data przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie – 25 maja 2018

Sesja czerwiec-lipiec 2018 r.

Część pisemna – 19 czerwca 2018r.

Część praktyczna model „d” – 26 czerwca 2018r. (między innymi kwalifikacje: E.24, E.20)

Część praktyczna model „w” – 22 czerwca – 4 lipca 2018r. (między innymi kwalifikacje: E.08, E07, M19)

Część praktyczna model „wk” – 28 czerwca – 4 lipca 2018r. (między innymi kwalifikacje: E.12, E.13)

Część praktyczna model „dk” – 27 – 28 czerwca 2018r. (między innymi kwalifikacje: E.14)

Data przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 31 sierpnia 2018 r.