15 września 2018

Egzamin zawodowy

I. Egzamin zawodowy 2022/2023 (Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)

II. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2022/2023 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe)

III. INFORMATORY

IV. HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – STYCZEŃ LUTY 2023 r.

 • 1. Terminy sesja styczeń – luty 2023 r.

   • Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2023: do 15 września 2022 r.
   • Termin główny: 9 – 21 styczeń 2023 r. Część pisemna: 10 – 14 stycznia 2023 r. Część praktyczna: model „d” 9 stycznia 2023 r., model „dk”„w”, „wk” 9 – 21 styczeń 2023 r.
   • Termin dodatkowy: 30 – 31 stycznia 2023 r. Część pisemna: 30 stycznia 2023 r. Część praktyczna: model „d” 31 styczeń 2023 r., model „dk”, „w”, „wk” 31 stycznia 2023 r.
   • Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2023 31 marca 2023 r.
   • Deklaracje:
    • AUD.05 (technik fotografii i multimediów) – pobierz
    • ELE.11 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) – pobierz
    • INF.03 (technik informatyk) – pobierz
    • ELM.05 (technik elektronik) – pobierz
    • ELE.05 (technik elektryk) – pobierz

2. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji styczeń-luty 2023 r. – podstawa 2017 (cześć pisemna, część praktyczna).

3. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji styczeń-luty 2023 r. – podstawa 2019 (cześć pisemna, część praktyczna).

4. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).