15 września 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

I. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/2020 (Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe)

II. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/2020 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe)

III. INFORMATORY

IV. HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2020r.

1. Terminy sesja czerwiec-lipiec 2020r.

  • Termin składania deklaracji dla egzaminu “formuła 2012”: 22 luty 2020r. i do 27 marca 2020r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły KKZ oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2020.
  • Termin składania deklaracji dla egzaminu “formuła 2017”: 7 luty 2020r. i do 27 marca 2020r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły KKZ oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji Zima 2020.Cześć pisemna: 23 czerwca 2020r.Część praktyczna: model „d” 22 czerwca 2020r.model „dk”, „w” i „wk” od 24 czerwca do 9 lipca 2019r.Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2020: 31 sierpnia 2020r.Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020: 31 sierpnia 2020r.

2. Wytyczne dla uczniów przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2020r. (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS z dnia 15 maja 2020r.). (wytyczne zdających egzamin).

3. Oświadczenie ucznia przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2020r. (pobierz).

4. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji czerwiec-lipiec 2020r. (pobierz).

5. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).

EGZAMIN PISEMNY

23.06.2020 (wtorek)
GODZINA SALA KWALIFIKACJA
8.00

plan wejścia do szkoły

22 (komputery) AU.23 (11 uczniów) TECH
23 (komputery) A.23 (10 uczniów) TECH
101 (komputery) AU.23 (10 uczniów) TECH
102 (komputery) EE.03 (7 uczniów) TECH, EE.08 (4 uczniów) TECH
10.00

plan wejścia do szkoły

22 (komputery) EE.08 (10 uczniów) TECH
23 (komputery) EE.08 (10 uczniów) TECH
101 (komputery) EE.08 (10 uczniów) TECH
102 (komputery) EE.08 (11 uczniów) TECH
16 (komputery) E.07 (2 uczniów) TECH
12.00

plan wejścia do szkoły

 

22 (komputery) EE.05 (8 uczniów) TECH
23 (komputery) EE.05 (8 uczniów) TECH
102 (komputery) E.24 (4 uczniów) TECH

EGZAMIN PRAKTYCZNY

22.06.2020 (poniedziałek)
GODZINA SALA KWALIFIKACJA
9.00

plan wejścia do szkoły

104(101) E.24 (4 uczniów), B.22 (4 uczniów)
104(102) E.24 (8 uczniów)
24.06.2020 (środa)
12.00

plan wejścia do szkoły

23 E.14 (6 uczniów)
1.07.2020 (środa)
8.00

plan wejścia do szkoły

101 EE.08 (6 uczniów)
12.00

plan wejścia do szkoły

101 EE.08 (6 uczniów)
16.00

plan wejścia do szkoły

101 EE.08 (5 uczniów)
2.07.2020 (czwartek)
8.00

plan wejścia do szkoły

101 EE.08 (6 uczniów)
12.00

plan wejścia do szkoły

101 EE.08 (6 uczniów)
16.00

plan wejścia do szkoły

101 EE.08 (5 uczniów)
3.07.2020 (piątek)
8.00

plan wejścia do szkoły

101 EE.08 (6 uczniów)
12.00

plan wejścia do szkoły

101 EE.08 (5 uczniów)
24.06.2020 (środa)
9.00

plan wejścia do szkoły

18 AU.23 (6 uczniów)
15.00

plan wejścia do szkoły

18 AU.23 (5 uczniów)
25.06.2020 (czwartek)
9.00

plan wejścia do szkoły

18 AU.23 (5 uczniów)
15.00

plan wejścia do szkoły

18 AU.23 (5 uczniów)
26.06.2020 (piątek)
9.00

plan wejścia do szkoły

18 AU.23 (5 uczniów)
15.00

plan wejścia do szkoły

18 AU.23 (5 uczniów)