15 września 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

INFORMATORY

 • HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Sesja styczeń-luty 2020r.

  Termin składania deklaracji: 9 września 2019r.

  Cześć pisemna: 10 stycznia 2020r.

  Część praktyczna: model „d” 9 stycznia 2020r.

  model „dk”, „w” i „wk” od 11 stycznia do 15 lutego 2020r.

  Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2019: 20 marca 2020r.

  Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 24 kwietnia 2020r.: 22 maja 2020r.

  Sesja czerwiec-lipiec 2020r.

  Termin składania deklaracji dla egzaminu “formuła 2012”: 22 luty 2020r. i do 27 marca 2020r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły KKZ oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2020.

 • Termin składania deklaracji dla egzaminu “formuła 2017”: 7 luty 2020r. i do 27 marca 2020r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły KKZ oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji Zima 2020.

  Cześć pisemna: 23 czerwca 2020r.

  Część praktyczna: model „d” 22 czerwca 2020r.

  model „dk”, „w” i „wk” od 24 czerwca do 9 lipca 2019r.

  Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2020: 31 sierpnia 2020r.

  Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020: 31 sierpnia 2020r.