15 września 2018

Egzamin zawodowy

I. Egzamin zawodowy 2023/2024 (Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)

II. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2023/2024 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe)

III. INFORMATORY

IV. HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – SESJA ZIMA 2024

1. Terminy sesja ZIMA 2024.

  • Termin składania deklaracji na sesję ZIMA 2024: do 15 września 2023r.
  • Termin główny: 9 – 12 stycznia 2024r. Część pisemna: 10 – 15 stycznia 2024r.
  • Część praktyczna: model „d” 9 stycznia 2024r., model „dk”„w”, „wk” 9 – 20 stycznia 2024r.
  • Termin dodatkowy: 29 – 30 stycznia 2024r. Część pisemna: 29 stycznia 2024r. Część praktyczna: model „d” 30 stycznia 2024r., model „dk”, „w”, „wk” 30 stycznia 2024r.
  • Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji ZIMA 2024 – 27 marca 2024r.
  • Deklaracje:
   • AUD.05 (technik fotografii i multimediów) – pobierz
   • ELE.11 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) – pobierz
   • ELM.05 (technik elektronik) – pobierz
   • ELE.05 (technik elektryk) – pobierz
   • INF.03 (technik informatyk) – pobierz

2. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji czerwiec-lipiec 2023 r. – podstawa 2019 (cześć pisemnaczęść praktyczna).

3. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).

4. Harmonogram egzaminów zawodowych etap pisemny i praktyczny.

EGZAMINY ZAWODOWY ETAP PISEMNY

 

EGZAMINY ZAWODOWY ETAP PRAKTYCZNY

V. HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – SESJA LATO 2024

1. Terminy sesja LATO 2024.

   • Termin składania deklaracji na sesję LATO 2024: do 7 lutego 2024r.
   • Termin główny: 3 – 19 czerwca 2024r. Część pisemna: 4 – 10 czerwca 2024r.
   • Część praktyczna: model „d” 3 czerwca 2024r., model „dk”„w”, „wk” 3 – 19 czerwca 2024r.
   • Termin dodatkowy: 27 – 28 czerwca 2024r. Część pisemna: 27 czerwca 2024r. Część praktyczna: model „d” 28 czerwca 2024r., model „dk”, „w”, „wk” 28 czerwca 2024r.
   • Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji LATO 2024 – 30 sierpnia 2024r.
   • Deklaracje:
    • AUD.02 (technik fotografii i multimediów) – pobierz
    • ELE.10 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) – pobierz
    • ELM.02 (technik elektronik) – pobierz
    • ELE.02 (technik elektryk) – pobierz
    • INF.02 (technik informatyk) – pobierz

2. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji LATO 2024 – podstawa 2019 (cześć pisemnaczęść praktyczna).

3. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).

4. Harmonogram egzaminów zawodowych etap pisemny i praktyczny.

EGZAMINY ZAWODOWY ETAP PISEMNY

 

EGZAMINY ZAWODOWY ETAP PRAKTYCZNY