15 września 2018

Egzamin zawodowy

I. Egzamin zawodowy 2022/2023 (Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)

II. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2022/2023 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe)

III. INFORMATORY

IV. HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – CZERWIEC – LIPIEC 2023 r.

 • 1. Terminy sesja czerwiec – lipiec 2023 r.

   • Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2023: do 7 lutego 2023 r.
   • Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r. Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2023 r.
   • Część praktyczna: model „d” 1 czerwca 2023 r., model „dk”„w”, „wk” 1 – 18 czerwca 2023 r.
   • Termin dodatkowy: 28 – 29 czerwca 2023 r. Część pisemna: 28 czerwca 2023 r. Część praktyczna: model „d” 29 czerwca 2023 r., model „dk”, „w”, „wk” 29 czerwca 2023 r.
   • Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec-lipiec 2023 31 sierpnia 2023 r.
   • Deklaracje:
    • AUD.02 (technik fotografii i multimediów) – pobierz
    • ELE.10 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) – pobierz
    • ELM.02 (technik elektronik) – pobierz
    • ELE.02 (technik elektryk) – pobierz
    • INF.02 (technik informatyk) – pobierz

2. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji czerwiec-lipiec 2023 r. – podstawa 2019 (cześć pisemna, część praktyczna).

3. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).

4. Harmonogram egzaminów zawodowych etap pisemny i praktyczny.