15 września 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

I. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2021/2022 (Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)

II. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2021/2022 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe)

III. INFORMATORY

IV. HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022r.

 • 1. Terminy sesja styczeń – luty 2022r.

  • Termin składania deklaracji dla egzaminu “formuła 2017”:  15 wrzesień 2021r. Cześć pisemna: 11 stycznia 2022r. Część praktyczna: model „d” 10 stycznia 2022r. model „dk”, „w” i „wk” od 12 stycznia – 6 luty 2022r. Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022: 31 marca 2022r. Termin przekazania szkołom dyplomów
   potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2022: 7 kwietnia 2022r.
  • Deklaracje:
   • AU.28 (technik fotografii i multimediów – klasa 4ft) – pobierz
   • BD.18 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – klasa 4ct) – pobierz
   • EE.09 (technik informatyk – klasa 4at, 4ct) – pobierz
   • EE.22 (technik elektronik – klasa 4bt) – pobierz
   • EE.26 (technik elektryk – klasa 4bt) – pobierz

   

 • 2. Wytyczne dla osób biorących udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2022r. (pobierz).
 • 3. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji styczeń – luty 2022r. (cześć pisemna, część praktyczna).
 • 4. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).
  EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ETAP PISEMNY
  11.01.2022 (wtorek)
  GODZINA SALA KWALIFIKACJA
  8.00 22

  (komputery)

  AU.23 (1 uczeń)

  BD.17 (1 uczeń)

  EE.08 (6 uczniów)

  10.00 22

  (komputery)

  EE.05 (5 uczniów)

  BD.18 (3 uczniów)

  23

  (komputery)

  AU.28 (9 uczniów)
  101

  (komputery)

  AU.28 (10 uczniów)
  102

  (komputery)

  AU.28 (10 uczniów)
  12.00

   

  22

  (komputery)

  EE.09 (8 uczniów)
  23

  (komputery)

  EE.22 (7 uczniów)

  BD.18 (2 uczniów)

  101

  (komputery)

  EE.09 (10 uczniów)
  102

  (komputery)

  EE.09 (10 uczniów)
   

  14.00

  22

  (komputery)

  EE.09 (8 uczniów)
  23

  (komputery)

  EE.09 (9 uczniów)
  101

  (komputery)

  EE.26 (10 uczniów)
  102

  (komputery)

  EE.09 (4 uczniów)

  EE.26 (6 uczniów)

  EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ETAP PRAKTYCZNY
  10.01.2022 (poniedziałek)
  GODZINA SALA KWALIFIKACJA
  9.00 104 EE.26 (9 uczniów)
  105 EE.26 (9 uczniów)
  106 BD.18 (5 uczniów)

  E.24 (1 uczeń)

  13.00 104 EE.22 (7 uczniów)
  18.01.2022 (wtorek)
  8.00 23 EE.09 (8 uczniów)
  12.00 23 EE.09 (8 uczniów)
  16.00 23 EE.09 (8 uczniów)
  19.01.2022 (środa)
  8.00 23 EE.09 (9 uczniów)
  12.00 23 EE.09 (8 uczniów)
  16.00 23 EE.09 (8 uczniów)
  17.01.2022 (poniedziałek)
  9.00 102 AU.28 (8 uczniów)
  23 AU.28 (8 uczniów)
  15.00 102 AU.28 (7 uczniów)
  23 AU.28 (8 uczniów)
  28.01.2022 (piątek)
  17.00 101 EE.08 (5 uczniów)

  V. HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2022r.

  • 1. Terminy sesja czerwiec – lipiec 2022r.

   • Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022: do 7 lutego 2022 r. W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r.
   • Termin główny: 1 – 19 czerwca 2022 r.Część pisemna: 2 – 7 czerwca 2022 r.

    Część praktyczna: model „d” 1 czerwca 2022 r., model „dk” 8 – 19 czerwca 2022 r., model „w”, „wk” 1– 19 czerwca 2022 r.

   • Termin dodatkowy: 22 – 29 czerwca 2022 r.Część pisemna: 22 czerwca 2022 r.

    Część praktyczna: model „d” 23 czerwca 2022 r., model „dk” 29 czerwca 2022 r., model „w”, „wk” 29 czerwca 2022 r.

   • Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec – lipiec 2022 31 sierpnia 2022 r.
   • Deklaracje:
    • AUD.02 (technik fotografii i multimediów – klasa 3fg) – pobierz
    • ELE.10 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – klasa 3cg) – pobierz
    • INF.02 (technik informatyk – klasa 3ag, 3as) – pobierz
    • ELM.02 (technik elektronik – klasa 3dg) – pobierz
    • ELE.02 (technik elektryk – klasa 3bg) – pobierz