9 listopada 2018

Szkoła branżowa I stopnia – Elektryk

I. O zawodzie Elektryk

Czy wyobrażasz sobie współczesny świat bez elektryczności? Bez urządzeń elektrycznych? Nie. My też nie. To dzięki tysiącom elektryków na całym świecie każdego dnia wytwarzana, przesyłana i bezpiecznie dostarczana jest energia elektryczna do naszych domów, firm i instytucji. To elektrycy serwisują różnorakie urządzenia elektryczne i projektują nowe. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata. Dołącz do nich. Zostań elektrykiem. W XXI w. pracy w tej branży nie braknie.

II. Informacja dodatkowe:

 • Jesteśmy szkołą, która od przeszło 60 lat kształci elektryków w Rzeszowie. Codziennie poruszasz się ulicami, na których oświetlenie projektowali Nasi absolwenci, mieszkasz lub przebywasz w pomieszczeniach, w których instalacje elektryczne projektowali Nasi uczniowie.
 • Mamy niezbędne doświadczenie i doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, by profesjonalnie przygotować Cię do wykonywania zawodu elektryka.
 • Stale współpracujemy z firmami branży elektryczno-energetycznej, t.j. m.in. : PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, PGE Energia Ciepła S.A Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A.,ELTEL Networks Rzeszów S.A., F&F Filipowski s.j. Pabianice, WAGO sp. z o.o. Wrocław
 • Od wielu lat realizujemy projekty współfinansowane ze środków UE.

III. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kształcenie w zawodzie elektryk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej do 1 kV.

IV. Sylwetka absolwenta

Zawód elektryka daje Ci możliwość podjęcia pracy w różnych rolach. Najczęściej elektryk:

 • wykonuje instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,
 • przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji,
 • dobiera, instaluje obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych,
 • uczestniczy w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.

V. Elektryk znajdzie zatrudnienie w:

Rozwój gospodarczy w Polsce wiąże się ze stałym zapotrzebowaniem na fachowców z branży elektrycznej. Elektrycy poszukiwani są przez wiele firm polskich i zagranicznych znajdując zatrudnieni m.in.:

– w firmach świadczących usługi z zakresu montażu, pomiarów i remontów instalacji elektrycznych,
– w firmach świadczących usługi z zakresu montażu sterowania nowoczesnymi układami napędowymi,
– w zakładach przemysłowych przy montażu, instalowaniu, konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń i sieci,
– w zakładach remontujących sprzęt elektroenergetyczny,
– w zakładach produkujących urządzenia elektryczne,
– w zakładach energetycznych jako dyżurni stacji, dyżurni nastawni w elektrowni.

VI. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada  specjalistyczne pracownie do realizacji przedmiotów zawodowych, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pozyskany nie tylko ze środków budżetowych, unijnych oraz darowizn od firm, z którymi szkoła współpracuje. Uzupełnieniem pracowni szkolnych są pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.