18 grudnia 2018

Szkoła branżowa I stopnia – Operator obrabiarek skrawających CNC

I. O zawodzie: Operator obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie CNC

Operator obrabiarek skrawających: obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki (w tym obrabiarki sterowane numerycznie CNC)

II. Czego będziesz się uczył …

  • użytkowanie obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i sterowanych numerycznie