Kategoria: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

31 stycznia 2018

Rekrutacja na kursy i szkolenia dla uczniów ZSEn w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe … ”.

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów w Zespole Szkół Energetycznych w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.

Załączniki:

10 grudnia 2017

Kursy dla uczniów realizowane w ramach projektu Rzeszowskie szkoły zawodowe …

W minionym tygodniu 13 uczniów naszej szkoły z powodzeniem ukończyło kurs spawania metodą TIG uzyskując książeczkę spawacza i europejski certyfikat spawacza metodą TIG.

Kolejnych 10 uczniów, tym razem techników informatyków jest w trakcie realizacji szkolenie przygotowującego do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

To nie koniec okazji na bezpłatne zwiększenie swoich kompetencji, już wiosną przyszłego roku, kilkudziesięciu uczniów szkoły będzie mogło przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

15 maja 2017

Ogłoszenie o naborze – kursy i szkolenia dla uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów w Zespole Szkół Energetycznych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

 nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15 maja 2017r. do 31 maja 2017r.

Pełna treść ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Regulamin rekrutacji i udziału w stażach i praktykach

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 6 Oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepełnosprawności

28 marca 2017

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów ZSEn

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

– Ogłoszenie o rekrutacji
– Regulamin – praktyki i staże – wakacje_2017

Załacznik_nr_1_do_ogłoszenia – liczba ofert w poszczególnych zawodach

Spakowane archiwum – rekrutacja_wakacje_2017 –  archiwum *.zip zawiera:

  • Informacja o numerze rachunku bankowego
  • Ogłoszenie o rekrutacja w ZSEn
  • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Regulamin rekrutacji udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017
  • Załacznik nr 8 – rezygnacja z praktyki – stażu
  • Załacznik nr 2 – formularz rekrutacyjny
  • Załacznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa
  • Załacznik nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu
  • Załacznik nr 5 – oświadczenie o dochodach
  • Załacznik nr 6 – oświadczenie o niepełnosprawności
31 stycznia 2017

Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów, którzy chcą wziąć udział w szkoleniach oraz nauczycieli, którzy chcę wziąć udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szczegółowe informacje znajdują się:
– na stronie WWW (pokaż stronę >>)
– w gablocie na I piętrze

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Pawłem Łapińskim.