Kategoria: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

15 maja 2017

Ogłoszenie o naborze – kursy i szkolenia dla uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów w Zespole Szkół Energetycznych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

 nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15 maja 2017r. do 31 maja 2017r.

Pełna treść ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Regulamin rekrutacji i udziału w stażach i praktykach

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 6 Oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepełnosprawności

28 marca 2017

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów ZSEn

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

– Ogłoszenie o rekrutacji
– Regulamin – praktyki i staże – wakacje_2017

Załacznik_nr_1_do_ogłoszenia – liczba ofert w poszczególnych zawodach

Spakowane archiwum – rekrutacja_wakacje_2017 –  archiwum *.zip zawiera:

  • Informacja o numerze rachunku bankowego
  • Ogłoszenie o rekrutacja w ZSEn
  • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Regulamin rekrutacji udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017
  • Załacznik nr 8 – rezygnacja z praktyki – stażu
  • Załacznik nr 2 – formularz rekrutacyjny
  • Załacznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa
  • Załacznik nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu
  • Załacznik nr 5 – oświadczenie o dochodach
  • Załacznik nr 6 – oświadczenie o niepełnosprawności
31 stycznia 2017

Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów, którzy chcą wziąć udział w szkoleniach oraz nauczycieli, którzy chcę wziąć udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szczegółowe informacje znajdują się:
– na stronie WWW (pokaż stronę >>)
– w gablocie na I piętrze

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Pawłem Łapińskim.