8 grudnia 2023

Konkurs “Elektronika źródłem inspiracji”

Konkurs na samodzielnie wykonaną pracę praktyczną z dowolnych elementów elektronicznych. Ma on za cel wykreować otaczającą rzeczywistość za pomocą dowolnych elementów elektronicznych.

Konkurs „ELEKTRONIKA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI” jest organizowany przez Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Adresatem konkursu są uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych na trenie Podkarpacia oraz uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Patronat honorowy objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

Załączniki