• III Piknik Energetyczny: „Buenos Dias Energetyk”