20 listopada 2018

Doradztwo zawodowe

W ramach konsultacji indywidualnych każdy uczeń szkoły może skorzystać:

  • z porady w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
  • badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych, słabych i mocnych stron, kompetencji przedsiębiorczych;
  • prezentacji oferty edukacyjnej: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych, uczelni wyższych;
  • informacji na temat możliwości zatrudnienia;
  • indywidualnej pomocy w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych;
  • indywidualnej pomocy w zakresie przygotowania ucznia do rozmowy kwalifikacyjnej;

Ponadto, w ramach doradztwa zawodowego proponuje się m.in.:

  • zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego;
  • indywidualne konsultacje dla rodziców;
  • wyjścia na targi edukacyjne i giełdy pracy;
  • wyjścia/spotkania z przedstawicielami firm i instytucji rynku pracy m.in.: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Państwowej Inspekcji Pracy i inne.

Szkolny doradca zawodowy – Magdalena Kuryłowicz