Kategoria: Współpraca z pracodawcami

13 września 2022

Spotkanie z pracownikami PCI

13.09.2022 obyło się spotkanie – promocja działań Podkarpackiego Centrum Innowacji. W trakcie spotkania pracownicy PCI przedstawili gdzie się znajduje i czym zajmuje się PCI. Przedstawiono wyposażenie pracowni tematycznych oraz przybliżono możliwość realizacji swoich pomysłów razem ze specjalistami z różnych dziedzin nauki i biznesu. Omówiono udzielaneh formy wsparcia dla naszego pomysłu albo pomoc w otworzeniu własnej działalności czy StartUp-u.

Uczniowie mogli zapisać się do społeczności PCI. Dostali również zaproszenie do odwiedzin indywidualnych oraz klasowych w PCI.

4 lipca 2022

Nagrody od Elektromontaż S.A. Rzeszów dla uczniów którzy osiągnęli najwyższe średnie

W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 24 czerwca 2022 r. w siedzibie firmy Elektromontaż S.A. Rzeszów uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen rocznych z przedmiotów zawodowych w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Elektromontaż S.A. Rzeszów.

Nagrody wręczył Prezes Zarządu Spółki Elektromontaż Rzeszów S.A. Pan Sławomir Ciuł, który także oprowadził uczniów po nowej siedzibie firmy na ulicy Kamila Baczyńskiego 7 w Rzeszowie.

Dyrekcja szkoły w imieniu społeczności Zespołu Szkół Energetycznych oraz własnym wyraża serdeczne podziękowanie i ogromną wdzięczność za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczniów.

Nagrodzeni uczniowie:

  • Hubert Woźniak klasa 3AG – średnia ocen 5,33, wzorowe zachowanie – technik informatyk;
  • Jakub Dąbrowski klasa 3BS – średnia ocen 5,66, zachowanie wzorowe – technik elektryk;
  • Wiktoria Chmiel klasa 3CS – średnia 5,66, zachowanie wzorowe – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • Damian Czekański klasa 3ES – średnia 5,33 zachowanie wzorowe – technik elektronik.

27 maja 2022

Szkolenie branżowe nauczycieli w Hiszpanii: CIFP Juan de Herrera w Valladolid

W dniach 16.05.22 r. – 20.05.22 r. nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych Andrzej Rułka odbył szkolenie branżowe z zakresu fotografii i multimediów w hiszpańskiej firmie TOOLS. Jest ona wiodącą firmą w rozwoju niestandardowych narzędzi programowych i aplikacji wieloplatformowych z innowacyjnymi technologiami (https://toools.es/). Podczas 40-godzinnego szkolenia, nauczyciel naszej szkoły zapoznał się ze specyfiką firmy a następnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych, realizując określone zadania i projekty. Po skończonych zajęciach nauczyciel miał możliwość zwiedzania ciekawych miejsc, mógł zapoznać się z kulturą i realiami społecznymi Valladolid a przy tym doskonalić swoje kompetencje językowe. Szkolenie branżowe zrealizowane zostało przy współpracy z Konsorcjum szkół zawodowych z województwa podkarpackiego, którego liderem jest firma EDU-IT, w ramach programu Erasmus+ Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021185.

12 października 2021

Inteligentny dom – szkolenie F&F – 2021

Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły z firmą F&F – producentowi automatyki przemysłowej i domowej, kolejni już nasi uczniowie wzięli udział w szkoleniu dotyczącym instalacji inteligentnego domu opartej na systemie F&Home. Praktyczna forma szkolenia pozwoliła uczestnikom zapoznać się z możliwościami systemu oraz sposobami jego montażu i uruchamiania.

19 marca 2021

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W ENERGETYKU

22.03.2021 (poniedziałek)

12:45 – Rozpoczynam przygodę z wirtualnym Arduino

Tomasz Kasprzyk
ok. 1h 15 min.
Aby być przygotowanym do zajęć należy zarejestrować darmowe konto w aplikacji (tinkercad.com) Po założeniu konta przechodzimy na zakładkę obwody… i jesteśmy gotowi do zajęć. Opis znajdziesz na: https://www.youtube.com/watch?v=Bla-44oSZUc

14:00 – Wprowadzenie do projektowania stron WWW

Tomasz Kras
ok. 1h 15 min.
Przed warsztatami prosimy pobrać ze strony: https://code.visualstudio.com/download  program Visual Studio Code i zainstalować na swoim komputerze. 

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzODcxZjUtZWNiZC00MTc0LTkzODktZTc0NzRiMTg2NmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%22fd407a2a-dcc1-4088-8f5a-6aacd153b2f9%22%7d


16:30 – Projektowanie grafiki w nowych mediach

Warsztaty odwołane, odbędą się w innym terminie.

Kamil Skrzypiec
ok. 1h 15 min.

16 listopada 2019

Szkolenie nauczycieli w siedzibie firmy Viessmann w Mysłowicach

Nauczyciele ZSEn uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu na temat: „Pomiary w instalacjach elektrycznych zasilających nowoczesne urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii”. Podczas szkolenia realizowaliśmy zagadnienia związane z zasilaniem i zabezpieczaniem nowoczesnych urządzeń grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych. Analizowaliśmy budowę, zasadę działania rozdzielni elektrycznych współpracujących z wymienionymi urządzeniami. Zapoznaliśmy się z wymogami technologicznymi stawianymi urządzeniom OZE. Przeprowadziliśmy pomiary eksploatacyjne i odbiorcze.

W drugim dniu szkolenia prowadziliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej  w warunkach rzeczywistych na „symulatorze dachu budynku” w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann. Dzięki szkoleniu zdobyliśmy wiedzę praktyczną i zapoznaliśmy się ze specyfiką pracy instalatora urządzeń opartych o odnawialne źródła energii.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi firmy Viessmann Panu Witoldowi Sujkowskiemu, Przedstawicielowi firmy Viessmann Panu Januszowi Brzykowskiemu oraz prowadzącemu szkolenie Panu Szymonowi Lenartowiczowi.

dav
dav
sdr
sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
12 listopada 2019

Wycieczka zawodowa do Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV w Iskrzyni

W dniu 8 listopada 2019 roku uczniowie klasy 4TB naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do rozdzielni WN/SN w Iskrzyni koło Krosna. Rozdzielnia Iskrzynia rozdziela energię elektryczną na cały region bieszczadzki oraz na Słowację. Ponadto włączona jest do europejskiego systemu energetycznego i w razie potrzeby transferuje energię w inne regiony Europy.

24 października 2019

Inteligentny dom – szkolenie firmy F&F

W dniu 23.10.2019 r. gościł w naszej szkole trener firmy F&F z Pabianic. Przeprowadził on dla uczniów klas czwartych naszej szkoły cykl szkoleń z zakresu automatyki budynkowej, w oparciu o systemy F&home i F&Home radio.

Dla grupy bardziej zainteresowanych uczniów, szkolenie zakończyło się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do gwarancyjnego montażu wyrobów tej firmy w przyszłej pracy zawodowej ( i bezpłatnego doradztwa zawodowego).

21 października 2019

Ekologiczne ogrzewanie z firmą Viessmann oraz troska o środowisko

16.10.2019 w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy Viessman
Pana Janusza Brzykowskiego oraz prezentacja ekologicznych urządzeń grzewczych.

Viessmann jest wiodącą marką na rynku w produkcji profesjonalnych urządzeń do produkcji ciepła lub chłodu, wentylacji, klimatyzacji a ostatnio instalacji fotowoltaicznych – wytwarzających prąd ze słońca. Pan Janusz przedstawił działalność firmy Viessmann (ostatnio firma obchodziła 100 – lecie działalności oraz 25-lecie na polskim rynku), rozmawiał z młodzieżą na temat przyszłości branży energetycznej oraz nowych metodach pozyskiwania energii z ekologicznych urządzeń, stosując odnawialne źródła i zasoby energii. Poruszył również temat zatrudnienia, przedstawił, jak wygląda praca w firmie Viessmann, czyli „jak zostać technikiem OZE” – porównanie rynku pracy w Polsce
i Niemczech.

Po części konferencyjnej odbył się pokaz niepowtarzalnego i wyjątkowego samochodu nazywanego „Practic Car”. Pojazd pełni rolę mobilnej sali szkoleniowej wyposażonej w najnowszej generacji urządzenia, takie jak: pompa ciepła typu monoblok wraz z zasobnikiem i buforem, kocioł gazowy, instalacja fotowoltaiczna oraz stacja monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Uczniowie mogli na żywo obserwować pracę w/w urządzeń, poznać zasadę działania, budowę i zastosowanie – mieli szanse zadawać szczegółowe pytania. Wykonaliśmy wspólnie ocenę stanu powietrza w otoczeniu szkoły – pomimo bliskości ulicy i dużego ruchu samochodów odczyt był zadowalający – mogliśmy oddychać. Młodzi technicy z klasy 2 CT oraz 4CT brali również udział w przygotowanych przez Pana Janusza warsztatach odnośnie projektowania i doboru urządzeń grzewczych. Wszakże najcenniejsza jest wiedza i jej praktyczne zastosowanie.

Pan Janusz wykazał się ogromnym doświadczeniem i profesjonalnie poprowadził całe spotkanie. Za co jesteśmy Mu ogromnie wdzięczni. Podziękowania należą się również zarządowi Firmy Viessmann wraz z Panem Witoldem Sujkowskim.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do nas ponownie.

4 października 2019

Generujemy Ekologiczny Prąd w Rzeszowskiej MEWie

„Generujemy Ekologiczny Prąd w Rzeszowskiej MEWie” – 1 CG OZE

26.09.2019 Zwiedzaliśmy małą elektrownię wodną na rzece Wisłok w Rzeszowie. Dzięki uprzejmości właściciela Pana Ryszarda Fabczaka oraz Pana Andrzeja Najdeckiego, który nas oprowadzał, mogliśmy poznać budowę i zasadę działania turbiny wodnej.

Obiekt wart 12 mln zł powstał na prawym brzegu Wisłoka, przy samej zaporze. Woda napędzającą turbinę wpływa do specjalnego kanału od strony zalewu. Tędy jest kierowana nad turbinę, a następnie spada na jej łopatki z wysokości 5,4 m. W ciągu sekundy uderza w nie 16 ton cieczy.

Urządzenia generujące prąd umieszczono 12 metrów pod ziemią, w specjalnym bunkrze, któremu nie zagraża powódź. Moc elektrowni to 660 kW, czyli 0,66 MW. Dla porównania zapora w solnie to aż 200 MW.

Ekolodzy podkreślają, że inwestycja ma pozytywny wpływ na środowisko. Wraz z elektrownią inwestor został zobowiązany do wybudowania w tym samym miejscu nowoczesnej przepławki dla ryb o długości 270 m, które chcą płynąć w górę rzeki. Kanałem imitującym rwącą, górską rzekę zwierzęta mogą migrować w górę i w dół Wisłoka. Mniej więcej w połowie biegu przepławki, pod ziemią znajduje się specjalny, oszklony bunkier,
z którego można podziwiać ryby żyjące w rzece.

Po zakończonej wyprawie odpoczywaliśmy w „miejskiej przestrzeni kwadratowej” wymieniając informacje i spostrzeżenia.

1 października 2019

„W poszukiwaniu ekologicznego oświecenia”

„W poszukiwaniu ekologicznego oświecenia” – Salon oświetlenia SMD LED sp. z o. o.

Poszukując ekologicznego i oszczędnego oświetlenia znaleźliśmy się w salonie oświetlenia SMD LED przy ulicy Podwisłocze 13 w Rzeszowie. Dzięki uprzejmości Pana Sebastiana Sitek poznaliśmy tajniki energooszczędnego oświetlenia led. Uczestniczyliśmy w krótkiej konferencji nt. istoty światła, odpowiedniego dostosowania temperatury barwowej i natężenia oświetlenia, które poprawia koncentracje i wydajność w miejscu pracy. Zostaliśmy przeszkoleni odnośnie sterowania, projektowania i instalowania systemów oświetlenia. Po szkoleniu odbył się quiz z nagrodami. Na zakończenie przyszedł czas na praktykę – testowaliśmy poznane wiadomości na eksponatach uruchomionych na pasażu salonu.