27 grudnia 2017

Technik elektrykDlaczego warto zostać elektrykiem ?

Zawód Technika elektryka daje Ci możliwość podjęcia pracy w różnych rolach. Najczęściej technik elektryk:

– wykonuje instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,

– przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji,

– dobiera, instaluje obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,

– nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,

– prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych,

– uczestniczy w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.


Dlaczego warto wybrać technikum elektryczne w Energetyku ?

Jesteśmy szkołą, która od przeszło 50 lat kształci elektryków w Rzeszowie. Codziennie poruszasz się ulicami, na których oświetlenie wykonywali nasi absolwenci, mieszkasz lub przebywasz w pomieszczeniach, w których instalacje elektryczne wykonywali Nasi uczniowie.

Mamy niezbędne doświadczenie i pracownie by profesjonalnie przygotować Cię do wykonywania zawodu elektryka.

Wszystkim naszym uczniom pomagamy zdobyć tzw. uprawnienia SEPowskie niezbędne do wykonywania pracy w branży elektrycznej.

Stale współpracujemy z firmami wieloma firmami, m.in. : PGE, ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A., ZWSE Sp. z o.o., ELTEL Networks Rzeszów S.A., INSTAL Rzeszów i INSTAL Czudec, itd.


Dobrze Cię przygotujemy do matury!

Miło nam poinformować, że w ostatnim roku zdawalność w technikum wyniosła prawie 97% to najlepszy wynik wśród rzeszowskich techników, dużo powyżej średniej krajowej techników 67,9% i więcej niż średnia LO 84,4%.


Czego będziesz się uczył ?

Wszyscy uczniowie techników informatycznych realizują tzw. podstawę programową. Dokument ten jest dostępny m.in. na stronie WWW: http://www.koweziu.edu.pl/  Całość materiału podzielona jest obecnie na 2 kwalifikacje:
– EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
– EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


A co po szkole … ?

Rozwój gospodarczy w Polsce wiąże się ze stałym zapotrzebowaniem na fachowców z branży elektrycznej. Technicy elektrycy poszukiwani są przez wiele przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Dowodem na jest mnogość ofert pracy np. w portalu pracuj.pl ale także spora liczba zapytań kierowana bezpośredni do szkoły.


Kariera Inżyniera

ZSEn bierze udział w programie Kariera Inżyniera. Jest to program współpracy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi z województwa Podkarpackiego. Zasadniczym celem współpracy jest szeroko rozumiana promocja nauczania technicznego zarówno w Szkołach Ponadgimnazjalnych jak i na poziomie studiów wyższych.


Wyposażenie szkoły

Nasza szkoła posiada 2 specjalistyczne pracownie wraz z bogato wyposażonym zapleczem. Uzupełnieniem pracowni szkolnych są pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego gdzie uczniowie odbywają cześć praktyk zawodowych.