27 grudnia 2017

Technik elektryk

1. O zawodzie Technik elektryk

Czy wyobrażasz sobie współczesny świat bez elektryczności? Bez urządzeń elektrycznych? Nie. My też nie. To dzięki tysiącom elektryków na całym świecie każdego dnia wytwarzana, przesyłana i bezpiecznie dostarczana jest energia elektryczna do naszych domów, fabryk i instytucji. To elektrycy serwisują różnorakie urządzenia elektryczne i projektują nowe. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata. Dołącz do nich. Zostań elektrykiem. W XXI w. pracy w tej branży nie braknie.

2. Informacja dodatkowe:

 • Jesteśmy szkołą, która od przeszło 50 lat kształci elektryków w Rzeszowie. Codziennie poruszasz się ulicami, na których oświetlenie wykonywali nasi absolwenci, mieszkasz lub przebywasz w pomieszczeniach, w których instalacje elektryczne wykonywali Nasi uczniowie.
 • Mamy niezbędne doświadczenie i pracownie by profesjonalnie przygotować Cię do wykonywania zawodu elektryka.
 • Wszystkim naszym uczniom pomagamy zdobyć tzw. uprawnienia SEPowskie niezbędne do wykonywania pracy w branży elektrycznej.
 • Stale współpracujemy z firmami wieloma firmami, m.in. : PGE, ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A., ZWSE Sp. z o.o., ELTEL Networks Rzeszów S.A., INSTAL Rzeszów i INSTAL Czudec, itd.
 • ZSEn bierze udział w programie Kariera Inżyniera. Jest to program współpracy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi z województwa Podkarpackiego. Zasadniczym celem współpracy jest szeroko rozumiana promocja nauczania technicznego zarówno w Szkołach Ponadgimnazjalnych jak i na poziomie studiów wyższych.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Całość wiedzy i umiejętności podzielona jest obecnie na 2 kwalifikacje:

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

4. Sylwetka absolwenta

Zawód Technika elektryka daje Ci możliwość podjęcia pracy w różnych rolach. Najczęściej technik elektryk:

 • wykonuje instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,
 • przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji,
 • dobiera, instaluje obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych,
 • uczestniczy w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.

5. Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:

Rozwój gospodarczy w Polsce wiąże się ze stałym zapotrzebowaniem na fachowców z branży elektrycznej. Technicy elektrycy poszukiwani są przez wiele przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Najczęściej wykonują następujące prace:

 • wykonują i serwisują instalacje elektryczne niskich i wysokich napięć
 • nadzorują pracę urządzeń elektrycznych w zakładach przemysłowych
 • naprawiają i serwisują różnorakie urządzenia elektryczne np. silniki, siłowniki, itp.
 • wykonują instalacje tzw. inteligentnego domu i proste instalacje sterujące

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Nasza szkoła posiada 2 specjalistyczne pracownie wraz z bogato wyposażonym zapleczem. Uzupełnieniem pracowni szkolnych są pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego gdzie uczniowie odbywają cześć praktyk zawodowych.