27 grudnia 2017

Technik elektryk

I. O zawodzie Technik elektryk

Czy wyobrażasz sobie współczesny świat bez elektryczności? Bez urządzeń elektrycznych? Nie. My też nie. To dzięki tysiącom techników elektryków na całym świecie każdego dnia wytwarzana, przetwarzana, przesyłana i bezpiecznie dostarczana jest energia elektryczna do naszych domów, firm i instytucji. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata. Dołącz do nich. Zostań technikiem elektrykiem.
W naszej szkole w klasie Technik elektryk realizujemy innowację “Instalacje inteligentne i OZE”. Rozszerza ona realizowane treści o zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, itd.) oraz instalacje tzw. inteligentnego domu.

II. Informacja dodatkowe:

 • Jesteśmy szkołą, która od przeszło 60 lat kształci techników elektryków w Rzeszowie. Codziennie poruszasz się ulicami, na których oświetlenie projektowali Nasi absolwenci, mieszkasz lub przebywasz w pomieszczeniach, w których instalacje elektryczne projektowali Nasi uczniowie.
 • Mamy niezbędne doświadczenie i doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, by profesjonalnie przygotować Cię do wykonywania zawodu technika elektryka.
 • Stale współpracujemy z firmami branży elektryczno-energetycznej, t.j. m.in. : PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, PGE Energia Ciepła S.A Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A., ELTEL Networks Rzeszów S.A., F&F Filipowski s.j. Pabianice, WAGO sp. z o.o. Wrocław, FHPU Faza Grzegorz Synoś, ML System S.A.
 • Od wielu lat realizujemy projekty współfinansowane ze środków UE.

III. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik elektryk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:
 1. ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 2. ELE.05. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej do 1 kV.


IV. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły w zawodzie technik elektryk przygotowany jest do rozwiązywania złożonych problemów
szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem techniki komputerowej, w tym do realizacji następujących zadań  zawodowych:

 • projektowanie instalacji elektrycznych i sieci elektrycznych, w tym instalacji inteligentnych i układów automatyki przemysłowej,
 • przeprowadzanie kontroli jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji,
 • dobieranie, instalowanie, obsługiwanie i serwisowanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • uczestniczenie w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.

V. Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:

Rozwój gospodarczy w Polsce wiąże się ze stałym zapotrzebowaniem na fachowców z branży elektrycznej. Technicy elektrycy mogą być zatrudnieni:- w firmach świadczących usługi z zakresu montażu, pomiarów i remontów instalacji elektrycznych,
– w firmach świadczących usługi z zakresu montażu sterowania nowoczesnymi układami napędowymi,
– w biurach projektowych i konstrukcyjnych jako asystenci projektanta,- w zakładach przemysłowych przy montażu, instalowaniu, konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń i sieci w charakterze specjalistów, kierowników zmiany lub jako kierownicy do spraw gospodarki energetycznej zakładu,
– w zakładach remontujących sprzęt elektroenergetyczny jako kierownicy warsztatów, technicy laboranci i technicy ds. pomiarów,
– w zakładach produkujących urządzenia elektryczne w charakterze technologów, techników laborantów lub techników ds. pomiarów,
– w zakładach energetycznych jako dyżurni stacji, dyżurni nastawni w elektrowni, technicy ds. pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz sieci,
– w komunikacji jako kierownicy działów remontowych maszyn i urządzeń elektrycznych, inspektorzy kontroli technicznej, konserwatorzy urządzeń i sprzętu elektrycznego.

VI. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada  specjalistyczne pracownie do realizacji przedmiotów zawodowych, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pozyskany nie tylko ze środków budżetowych, unijnych oraz darowizn od firm, z którymi szkoła współpracuje. Uzupełnieniem pracowni szkolnych są pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.