25 lutego 2018

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

I. O zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

To zawód z przyszłością, ponieważ w Polsce i innych krajach realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat  zapotrzebowanie na techników OZE (projektantów, monterów, serwisantów) będzie stale rosło.

II. Informacja dodatkowe:

 • Mamy niezbędne doświadczenie i doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, by profesjonalnie przygotować Cię do wykonywania zawodu technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Szkoła współpracuje między innymi z firmą ML System S.A.
 • Realizujemy od wielu lat projekty współfinansowane ze środków UE.
 • Prowadzimy dodatkowe zajęcia z programowania , projektowania stron WWW, z grafiki komputerowej i fotografii.
 • Prowadzimy zajęcia dodatkowe z automatyki i sterowania czyli zajęcia na pograniczu informatyki i elektroniki.

III. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

 1. ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej do 1 kV.


IV. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie, montowanie oraz serwisowanie urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowanie oraz naprawa urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrola pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

V. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w …

W najbliższych latach w Polsce zostanie zainstalowanych tysiące instalacji odnawialnych źródeł energii. Jest to możliwe dzięki strumieniowi pieniędzy jaki płynie na współfinansowanie takich projektów ze środków unijnych. Absolwent szkoły mogą szukać pracy w różnorodnych firmach zarówno w kraju jak i za granicą. Możliwości są ogromne np.:

 • w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją, montażem oraz serwisowaniem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami
  i instalacjami systemów energetyki odnawialnej,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

VI. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada  specjalistyczne pracownie do realizacji przedmiotów zawodowych, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pozyskany nie tylko ze środków budżetowych, unijnych oraz darowizn od firm, z którymi szkoła współpracuje.