12 lutego 2009

Kontakt

Zespół Szkół Energetycznych
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Wincentego Pola 1
35-021 Rzeszów
tel.: 17 748 30 70
e-mail: sekretariat@zsen.resman.pl

Numer skrzynki e-doręczeń: AE:PL-70937-15298-EFTAH-33

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek: 7.00 -15.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00 – 16.00
Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 15.00
Przyjmowanie przez Dyrektora Szkoły stron w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:
Poniedziałek: 11.00 – 13.00
Środę: 15.00 – 17.00

Przyjmowanie przez Wicedyrektora Szkoły stron w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:
Wtorek: 11.00 – 13.00
Czwartek: 15.00 – 17.00

Numer konta bankowego szkoły: 89 1020 4391 0000 6402 0144 9081

Dojazd: