12 lutego 2009

Kontakt

Zespół Szkół Energetycznych
im.gen. Władysława Sikorskiego
ul. Wincentego Pola 1
35-021 Rzeszów
tel.: 17 748 30 70
e-mail: sekretariat@zsen.resman.pl

Numer konta bankowego: 89 1020 4391 0000 6402 0144 9081

Dojazd: