12 lutego 2009

Kontakt

Zespół Szkół Energetycznych
im.gen. Władysława Sikorskiego

============ Budynek przy ulicy Dąbrowskiego ============
ul. gen. J. Dąbrowskiego 66A
35-036 Rzeszów
tel.: 0 17 748 30 70
fax: 0 17 748 30 95
e-mail: sekretariat@zsen.resman.pl

============ Budynek przy ulicy Wincentego Pola ============
“Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie”
ul. Wincentego Pola 1
35-021 Rzeszów
tel.:0 17 748 26 85

 

Dojazd do budynku przy ulicy Dąbrowskiego: