9 grudnia 2017

Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy na różnorakie zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne. Oferta zawiera zajęcia rozwijające, wyrównawcze, przygotowujące do egzaminów.

Wykaz zajęć pozalekcyjnych >>