30 listopada 2017

Technik informatyk

I. O zawodzie Technik informatyk.

O wielkiej roli informatyki we współczesnym świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skutecznie zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wiele innych dziedzin.
Do najważniejszych zadań informatyka należą: tworzenie oprogramowania, zarządzanie danymi, administrowanie systemami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW, montaż i serwis sprzętu komputerowego, grafika komputerowa.

II. Informacja dodatkowe:

 • Mamy niezbędne doświadczenie i doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, by profesjonalnie przygotować Cię do wykonywania zawodu technika informatyka.
 • Oddziały klas w tym zawodzie objęte są patronatem firmy IDEO sp.zo.o
 • Realizujemy od wielu lat projekty współfinansowane ze środków UE.
 • Prowadzimy dodatkowe zajęcia z programowania , projektowania stron WWW, z grafiki komputerowej i fotografii
 • Prowadzimy dodatkowe zajęcia z automatyki i sterowania czyli zajęcia na pograniczu informatyki i elektroniki .

Lubimy sobie pograć !!!

Wiemy, że wielu z Was uwielbia grać w gry komputerowe, interesujecie się e-sportem, śledzicie turnieje i rozgrywki sportowe. Pomagamy Wam zorganizować szkolne zawody i turnieje. Udostępniamy szkolne sale do Waszych rozgrywek.

III. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kształcenie w zawodzie technik informatyk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

 • 08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • 09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej do 1 kV.

IV. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montaż i serwis sprzętu komputerowego,
 • projektowania, wykonywania i konserwacji sieci komputerowych przewodowych
  i bezprzewodowych,
 • projektowania i tworzenia stron WWW,
 • tworzenie prostych aplikacji internetowych i mobilnych,
 • tworzenie prostych aplikacji bazodanowych lokalnych i serwerowych,
 • podstawowej obróbki grafiki.

V. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

Absolwent szkoły mogą szukać pracy w różnorodnych firmach zarówno w kraju jak i za granicą. Możliwości są ogromne. Jest oczywiste, że informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych ale  również w obsłudze systemów firm różnych branż.  Wśród nich mogą być:

 • firmy sprzedające i serwisujące sprzęt komputerowy,
 • przedsiębiorstwa wykonujące sieci informatyczne i teleinformatyczne,
 • firmy tworzące oprogramowanie, strony WWW, aplikacje bazodanowe,
 • studia graficzne , dźwiękowe, telewizyjne i filmowe,
 • wydawnictwa i drukarnie.

VI. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada  specjalistyczne pracownie do realizacji przedmiotów zawodowych, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pozyskany nie tylko ze środków budżetowych, unijnych oraz darowizn od firm, z którymi szkoła współpracuje.