31 stycznia 2021

Technik informatyk

I. O zawodzie Technik informatyk.

O wielkiej roli informatyki we współczesnym świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skutecznie zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wiele innych dziedzin. Do najważniejszych zadań informatyka należą: tworzenie oprogramowania, zarządzanie danymi, administrowanie systemami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW, montaż i serwis sprzętu komputerowego, grafika komputerowa.

Nasza propozycja dla Ciebie do dodatkowe zajęcia w ramach innowacji “Programowanie gier i e-sport”. Chcemy poszerzyć “tradycyjny” program technikum informatycznego o następujące zagadnienia:
– wspólne treningi e-sportowe uczniów, organizacja turniejów gier
– wyjazdy na EMI, turnieje gier komputerowych
– elementy marketingu: organizacja wydarzeń, promocja, aspekty prawne e-sportu
– elementy nowych mediów: streaming, podstawy produkcji wideo
– grafika komputerowa na potrzeby gier: postacie, mapy, itd.
– “zdrowa praca” na komputerze
– podstaw programowanie gier WWW – Java Script (Phaser)
– podstawy programowanie gier w środowisku  Unity – gry 3D i mobilne
– podstawy programowania gier w C++, Python


II. Informacja dodatkowe:

 • Mamy niezbędne doświadczenie i doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, by profesjonalnie przygotować Cię do wykonywania zawodu technika informatyka,
 • Oddziały klas w tym zawodzie objęte są patronatem firmy IDEO sp. z o.o.,
 • Realizujemy od wielu lat projekty współfinansowane ze środków UE,
 • Prowadzimy także dodatkowe zajęcia z automatyki i sterowania czyli zajęcia na pograniczu informatyki i elektroniki,
 • W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej do 1 kV.

III. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kształcenie w zawodzie technik informatyk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

 1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

IV. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montaż i serwis sprzętu komputerowego,
 • projektowania, wykonywania i konserwacji sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych,
 • projektowania i tworzenia stron WWW,
 • tworzenie prostych aplikacji internetowych i mobilnych,
 • tworzenie prostych aplikacji bazodanowych lokalnych i serwerowych,
 • podstawowej obróbki grafiki.

V. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

Absolwent szkoły mogą szukać pracy w różnorodnych firmach zarówno w kraju jak i za granicą. Możliwości są ogromne. Jest oczywiste, że informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych ale  również w obsłudze systemów firm różnych branż.  Wśród nich mogą być:

 • firmy sprzedające i serwisujące sprzęt komputerowy,
 • przedsiębiorstwa wykonujące sieci informatyczne i teleinformatyczne,
 • firmy tworzące oprogramowanie, strony WWW, aplikacje bazodanowe,
 • studia graficzne, dźwiękowe, telewizyjne i filmowe,
 • firmy tworzące gry i zajmujące się ich sprzedażą,
 • wydawnictwa i drukarnie.

VI. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada  specjalistyczne pracownie do realizacji przedmiotów zawodowych, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pozyskany nie tylko ze środków budżetowych, unijnych oraz darowizn od firm, z którymi szkoła współpracuje.