12 lutego 2009

Dokumenty szkolne

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

STATUT

  • Statut Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie – Tekst ujednolicony z września 2019 r.

WAŻNE ZARZĄDZENIA (DOKUMENTY)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WYJŚCIA / WYCIECZKI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

PROGRAMY PRAKTYK

« powrót