1 lutego 2018

Egzamin maturalny w 2021r.

Matura 2021 – ważne informacje dla zdających:

 1. Aktualny harmonogram egzaminu maturalnego 2021 komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2021 z dnia 20 sierpnia 2020  (oke.krakow.pl).
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 (oke.krakow.pl).
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021(oke.krakow.pl).
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdając na egzaminie maturalnym 2021 (oke.krakow.pl).
 5. Wytyczne MEN, CKE, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. (oke.krakow.pl)
 6. Wytyczne dla uczniów zdających egzamin maturalny 2021 (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS). (wytyczne zdających egzamin).
 7. Oświadczenie ucznia przystępującego do egzaminu maturalnego w 2021r. (pobierz).
 8. Plan wejścia do szkoły w dniu matur:
  1. 4.05 – j. polski poziom podstawowy (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  2. 5.05 – matematyka poziom podstawowy (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  3. 6.05 – j. angielski poziom podstawowy (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  4. 6.05 – historia sztuki poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00) (pokaż)
  5. 7.05 – j. angielski poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  6. 7.05 – filozofia poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00) (pokaż)
  7. 10.05 – j. polski poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  8. 11.05 – matematyka poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  9. 11.05 – wos poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00) (pokaż)
  10. 13.05 – geografia poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  11. 13.05 – j. niemiecki poziom podstawowy (godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00) (pokaż)
  12. 14.05 – j. niemiecki poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00) (pokaż)
  13. 17.05 – historia poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  14. 18.05 – fizyka poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)
  15. 19.05 – informatyka poziom rozszerzony (godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00) (pokaż)

Zachowaj bezpieczną odległość (1,5-2 m) podczas wchodzenia do budynku szkoły.