1 lutego 2018

Egzamin maturalny w 2022r.

Matura 2022 – ważne informacje dla zdających:

 1. Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022. (oke.krakow.pl)
 2. Aktualny harmonogram egzaminu maturalnego 2022 komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2022 z dnia 20 sierpnia 2021  (oke.krakow.pl).
 3. Generator deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.
  Deklaracja A (oke.krakow.pl)
 4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 (oke.krakow.pl).
 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022(oke.krakow.pl).
 6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdając na egzaminie maturalnym 2022 (oke.krakow.pl).
 7. Wytyczne MEN, CKE, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2022 r. (oke.krakow.pl)
 8. Wytyczne dla uczniów zdających egzamin maturalny 2022 (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS). (wytyczne zdających egzamin).

Harmonogram – część pisemna
4 maj (środa) – godz. 9.00 – język polski – poziom podstawowy
sala 12 (sala gimnastyczna)
sala 5
sala 10
sala 104
sala 108
sala 109
sala 110

5 maj (czwartek) – godz. 9.00 – matematyka – poziom podstawowy
sala12 (sala gimnastyczna)
sala 5
sala 10
sala 104
sala 108
sala 109
sala 110

6 maj (piątek) – godz. 9.00 – język angielski – poziom podstawowy
sala 5
sala 10
sala 104
sala 108
sala 109
sala 110
sala 107
sala 105
sala 106

6 maj (piątek) – godz. 14.00 – język niemiecki – poziom podstawowy
sala 16

9 maj (poniedziałek) – godz. 9.00 – język angielski – poziom rozszerzony

sala 104
sala 105
sala 106
sala 107
sala 108
sala 109
sala 110

10 maj (wtorek) – godz. 9.00 – język polski – poziom rozszerzony
sala 104

11 maj (środa) – godz. 9.00 – matematyka – poziom rozszerzony
sala 12 (sala gimnastyczna)

11 maj (środa) – godz. 14.00 – język hiszpański – poziom rozszerzony
sala 16

12 maj (czwartek) – godz. 9.00 – biologia – poziom rozszerzony
sala 104

13 maj (piątek) – godz. 9.00 – WOS – poziom rozszerzony
sala 104

13 maj (piątek) – godz. 14.00 – język niemiecki – poziom rozszerzony
sala 16

17 maj (wtorek) – godz. 9.00 – historia – poziom rozszerzony
sala 104

18 maj (środa) – godz. 9.00 – geografia – poziom rozszerzony
sala 104

19 maj (czwartej) – godz. 9.00 – fizyka – poziom rozszerzony
sala 104

19 maj (czwartek) – godz.14.00 – historia sztuki – poziom rozszerzony
sala 16

20 maj (piątek) – godz. 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony
sala 101
sala 102
sala 22

Sprawdzenie stanowisk komputerowych odbędzie się 19 maja 2022 r. – sala 101 od 8.30 do 9.30, sala 102 od 13.10 do 14.10, sala 22 od 13.10 do 14.10.