1 września 2019

Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2023/2024

Lp. NAZWISKO i Imię Rodzaj zajęć
 1 BOREK Jadwiga Zajęcia wyrównawcze z fizyki, matematyki wg potrzeb uczniów
 2 CYRAN DZIOCH Joanna Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego wg potrzeb uczniów
 3 PROKSA LENART Anna Zajęcia wyrównawcze z biologii wg potrzeb uczniów
 4 DURSKA Renata Zajęcia na pływalni „Delfin”
 5 DZIWIK Barbara Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego wg potrzeb uczniów.
 6 GENTELMAN Joanna Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego wg potrzeb uczniów
 7 GÓRKA Paweł Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.03 – I półrocze wg potrzeb uczniów
8. KRAS Tomasz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.03 – I półrocze wg potrzeb uczniów
 9 KASPRZYK Tomasz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu
w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej – kwalifikacje ELE.10, ELE.11  wg potrzeb uczniów
 10 KONKOL Halina Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki/zajęcia wyrównawcze z matematyki wg potrzeb uczniów i możliwości
 11 KONKOL Jerzy Zajęcia wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas I. Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektryk – kwalifikacja ELE.02  wg potrzeb uczniów
 12 KUCA Paweł Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.02 wg potrzeb uczniów
 13 KUCHARCZYK NOWAK Barbara Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego wg potrzeb uczniów
 14 MALICKA Dorota Zajęcia wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych wg potrzeb uczniów. Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektryk – kwalifikacja ELE.02  wg potrzeb uczniów
 15 MANDZELOWSKA Agnieszka Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego wg potrzeb uczniów. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego wg potrzeb uczniów
 16 MARTKO Paweł Zajęcia wyrównawcze z pracowni elektrycznej i elektronicznej wg potrzeb uczniów w zawodzie technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
17. KŁUSEK Andrzej Zajęcia wyrównawcze z pracowni elektrycznej i elektronicznej wg potrzeb uczniów w zawodzie technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 18 MAZUR Edyta Zajęcia wyrównawcze z historii wg potrzeb uczniów. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii wg potrzeb uczniów
 19 NIEROJEWSKA Beata Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego wg potrzeb uczniów. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego wg potrzeb uczniów
 20 NOWAK Andrzej Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektryk – kwalifikacja ELE.05 wg potrzeb uczniów
 21 NOWAK Krzysztof Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.02 wg potrzeb uczniów
22. OSMYK Jakub Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.02, INF.03 wg potrzeb uczniów
 23 PELCZAR Barbara Mediacje rówieśnicze. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego wg potrzeb uczniów
24. PEŁDIAK Grażyna Zajęcia wyrównawcze z matematyki wg potrzeb uczniów.
 25 PILECKI Mariusz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektronik – kwalifikacja ELM.02, ELM.05. Zajęcia wyrównawcze z praktycznych przedmiotów zawodowych wg potrzeb uczniów
26. KOCAN Jakub Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektronik – kwalifikacja ELM.05.
 27 ROBAK Mirosław Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii i wos-u wg potrzeb uczniów
 28 RUŁKA Andrzej Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii i multimediów – kwalifikacja AUD.02, AUD.05 wg potrzeb uczniów
 29 SAGAN MAGOŃ Sylwia Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego wg potrzeb uczniów
 30 SMELA Elżbieta Zajęcia przygotowujące do egz. maturalnego z języka niemieckiego wg potrzeb uczniów
 31 SKRZYPIEC Kamil Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii i multimediów – kwalifikacja AUD.02, AUD.05 wg potrzeb uczniów
32. PAŚCIAK Anna Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii i multimediów – kwalifikacja AUD.02, AUD.05 wg potrzeb uczniów
33. RACHOWICZ Agnieszka Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii i multimediów – kwalifikacja AUD.02, AUD.05 wg potrzeb uczniów
 34 SZEREMETA SZCZUREK Jolanta Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego wg potrzeb uczniów
 35 ŚWIERCZEK Renata Zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki wg potrzeb uczniów
 36 WALAT Maja Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego oraz zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego wg potrzeb uczniów
37. PÓŁTORAK Iwona Zajęcia wyrównawcze z chemii wg potrzeb uczniów
38. URBAN Tomasz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.02 wg potrzeb uczniów
39 KWAŚNIAK Magdalena Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego wg potrzeb uczniów