1 września 2019

Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2020/2021

Lp. NAZWISKO i Imię Rodzaj zajęć
 1 BOREK Jadwiga Zajęcia wyrównawcze z fizyki wg. potrzeb uczniów
 2 CYRAN DZIOCH Joanna Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego wg. potrzeb uczniów
 3 CZOPIK Renata Zajęcia wyrównawcze z biologii wg. potrzeb uczniów
 4 DURSKA Renata zajęcia na pływalni „Delfin”
 5 DZIWIK  Barbara Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego
 6 FALANDYS Alina Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki
 7 GENTELMAN Joanna Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego wg. potrzeb uczniów
 8 GÓRKA Paweł Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja E.E.09  I półrocze
 9 KASPRZYK Tomasz Warsztaty z robotyki/zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu
w zawodzie t. urządzeń i systemów en. odnawialnej – kwalif.BD.17- I półrocze
 10 KONKOL Halina Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki/zajęcia wyrównawcze z matematyki wg. potrzeb uczniów
 11 KONKOL Jerzy Zajęcia wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas I
 12 KUCA Paweł Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja EE. 08 – II półrocze
 13 KUCHARCZYK NOWAK Barbara Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego wg. potrzeb uczniów
 14 MALICKA Dorota Zajęcia wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych wg. potrzeb uczniów
 15 MANDZELOWSKA Agnieszka Zajęcia wyrównawcze  z języka niemieckiego wg. potrzeb uczniów
 16 MARTKO Paweł Zajęcia wyrównawcze z pracowni elektrycznej i elektronicznej wg. potrzeb uczniów kl. II w zawodzie technik elektryk/technik elektronik
 17 MAZUR Edyta Zajęcia wyrównawcze z historii  wg. potrzeb uczniów
 18 NIEROJEWSKA Beata Zajęcia wyrównawcze z języka  angielskiego wg. potrzeb uczniów
 19 NOWAK Andrzej Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektryk –  kwalifikacja EE.26
 20 NOWAK Krzysztof Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja EE. 08 – II półrocze
 21 PELCZAR Barbara Mediacje rówieśnicze
 22 PEŁDIAK Grażyna Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki
 23 PILECKI Mariusz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektryk –  kwalifikacja EE. 22/ zajęcia wyrównawcze z praktycznych przedmiotów zawodowych wg. potrzeb uczniów
 24 ROBAK Mirosław  Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii i wos-u
 25 RUŁKA Andrzej Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii
i multimediów – kwalifikacja AU.28 – I półrocze/kwalif. AU 23- II półrocze
 26 SAGAN MAGOŃ Sylwia Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
 27 SMELA Elżbieta Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego wg. potrzeb uczniów
 28 SK. ABUL HASHEM Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja EE. 09 – I półrocze
 29 SKRZYPIEC Kamil Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii
i multimediów – kwalifikacja AU.28 – I półrocze/kwalif. AU 23- II półrocze
 30 SZEREMETA SZCZUREK Jolanta Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego
 31 ŚWIERCZEK Renata Zajęcia wyrównawcze z matematyki wg. potrzeb uczniów
 32 WALAT Maja Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  wg. potrzeb uczniów
 33 WŁODYKA Romuald Zajęcia na pływalni ,,Delfin”, zajęcia rekreacyjno -zdrowotne
 34 ZAGRODNIK Zbigniew – wicedyr. Warsztaty z robotyki