1 września 2019

Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2022/2023

NAZWISKO i Imię Rodzaj zajęć
BOREK Jadwiga Zajęcia wyrównawcze z fizyki, matematyki wg potrzeb uczniów
CYRAN DZIOCH Joanna Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego wg potrzeb uczniów
PROKSA LENART Anna Zajęcia wyrównawcze z biologii wg potrzeb uczniów
DURSKA Renata Zajęcia na pływalni „Delfin”
DZIWIK Barbara Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego wg potrzeb uczniów.
FALANDYS Alina Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki wg potrzeb uczniów.
GENTELMAN Joanna Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego wg potrzeb uczniów
GÓRKA Paweł Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.03 – I półrocze wg potrzeb uczniów
KRAS Tomasz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.03 – I półrocze wg potrzeb uczniów
KASPRZYK Tomasz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu
w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej – kwalifikacje ELE.10, ELE.11 wg potrzeb uczniów
KONKOL Halina Zajęcia wyrównawcze z fizyki, matematyki wg potrzeb uczniów
KONKOL Jerzy Zajęcia wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas I. Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektryk – kwalifikacja ELE.02 wg potrzeb uczniów
KUCA Paweł Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.02 wg potrzeb uczniów
KUCHARCZYK NOWAK Barbara Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego wg potrzeb uczniów
MALICKA Dorota Zajęcia wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych wg potrzeb uczniów. Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektryk – kwalifikacja ELE.02 wg potrzeb uczniów
MANDZELOWSKA Agnieszka Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego wg potrzeb uczniów
MARTKO Paweł Zajęcia wyrównawcze z pracowni elektrycznej i elektronicznej wg. potrzeb uczniów w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej
KŁUSEK Andrzej Zajęcia wyrównawcze z pracowni elektrycznej i elektronicznej wg. potrzeb uczniów w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej
MAZUR Edyta Zajęcia wyrównawcze z historii, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii wg potrzeb uczniów
NIEROJEWSKA Beata Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego wg potrzeb uczniów
NOWAK Andrzej Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektryk – kwalifikacja ELE.05 wg potrzeb uczniów
NOWAK Krzysztof Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.02 wg potrzeb uczniów
OSMYK Jakub Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacje INF.02, INF.03 wg potrzeb uczniów
PELCZAR Barbara Mediacje rówieśnicze, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego wg potrzeb uczniów
PEŁDIAK Grażyna Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki wg potrzeb uczniów
PILECKI Mariusz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektronik – kwalifikacje ELM.02, ELM.05. Zajęcia wyrównawcze z praktycznych przedmiotów zawodowych wg potrzeb uczniów
KOCAN Jakub Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik elektronik – kwalifikacja ELM.05 wg potrzeb uczniów
ROBAK Mirosław Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii i wos-u wg potrzeb uczniów
RUŁKA Andrzej Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii i multimediów – kwalifikacja AUD.05 wg potrzeb uczniów
SAGAN MAGOŃ Sylwia Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
SMELA Elżbieta Zajęcia przygotowujące do egz. maturalnego z języka niemieckiego wg potrzeb uczniów
SKRZYPIEC Kamil Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii i multimediów AUD.02 wg potrzeb uczniów
PAŚCIAK Anna Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik fotografii i multimediów – kwalifikacja AUD.02 wg potrzeb uczniów
SZEREMETA SZCZUREK Jolanta Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego w potrzeb uczniów
ŚWIERCZEK Renata Zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki wg potrzeb uczniów
WALAT Maja Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego wg potrzeb uczniów
PÓŁTORAK Iwona Zajęcia wyrównawcze z chemii wg potrzeb uczniów.
URBAN Tomasz Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk – kwalifikacja INF.02 wg potrzeb uczniów