15 września 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

I. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2021/2022 (Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)

II. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2021/2022 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe)

III. INFORMATORY

IV. HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022r.

 • 1. Terminy sesja styczeń – luty 2022r.

  • Termin składania deklaracji dla egzaminu “formuła 2017”:  15 wrzesień 2021r. Cześć pisemna: 11 stycznia 2022r. Część praktyczna: model „d” 10 stycznia 2022r. model „dk”, „w” i „wk” od 12 stycznia – 6 luty 2022r. Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022: 31 marca 2022r. Termin przekazania szkołom dyplomów
   potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2022: 7 kwietnia 2022r.
  • Deklaracje:
   • AU.28 (technik fotografii i multimediów – klasa 4ft) – pobierz
   • BD.18 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – klasa 4ct) – pobierz
   • EE.09 (technik informatyk – klasa 4at, 4ct) – pobierz
   • EE.22 (technik elektronik – klasa 4bt) – pobierz
   • EE.26 (technik elektryk – klasa 4bt) – pobierz

  2. Wytyczne dla uczniów przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2022r. (wytyczne zdających egzamin).

  3. Oświadczenie ucznia przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2022r. (pobierz).

  4. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji styczeń – luty 2022r. (pobierz).

  5. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).