15 września 2018

Egzamin zawodowy

I. Egzamin zawodowy 2023/2024 (Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)

II. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2023/2024 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe)

III. INFORMATORY

IV. HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – SESJA ZIMA 2024

1. Terminy sesja ZIMA 2024.

  • Termin składania deklaracji na sesję ZIMA 2024: do 15 września 2023r.
  • Termin główny: 9 – 12 stycznia 2024r. Część pisemna: 10 – 15 stycznia 2024r.
  • Część praktyczna: model „d” 9 stycznia 2024r., model „dk”„w”, „wk” 9 – 20 stycznia 2024r.
  • Termin dodatkowy: 29 – 30 stycznia 2024r. Część pisemna: 29 stycznia 2024r. Część praktyczna: model „d” 30 stycznia 2024r., model „dk”, „w”, „wk” 30 stycznia 2024r.
  • Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji ZIMA 2024 – 27 marca 2024r.
  • Deklaracje:
   • AUD.05 (technik fotografii i multimediów) – pobierz
   • ELE.11 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) – pobierz
   • ELM.05 (technik elektronik) – pobierz
   • ELE.05 (technik elektryk) – pobierz
   • INF.03 (technik informatyk) – pobierz

2. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji czerwiec-lipiec 2023 r. – podstawa 2019 (cześć pisemnaczęść praktyczna).

3. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).

4. Harmonogram egzaminów zawodowych etap pisemny i praktyczny.

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ETAP PISEMNY
12.01.2024 (piątek)
GODZINA SALA KWALIFIKACJA
8.00 22

(komputery)

AUD.05 (6 uczniów)

ELE.02 (1 uczeń)

ELM.02 (1 uczeń)

23

(komputery)

ELE.05(8 uczniów)
101

(komputery)

ELE.05 (2 uczniów)

ELE.11 (5 uczniów)

ELM.05(3 uczniów)

102

(komputery)

ELM.05 (6 uczniów)

INF.03 (2 uczniów)

INF.02 (2 uczniów)

Dyżur/Rezerwa
10.30 22

(komputery)

AUD.05 (8 uczniów)
23

(komputery)

AUD.05 (8 uczniów)
101

(komputery)

AUD.05 (9 uczniów)

INF.02 (1 uczeń)

102

(komputery)

ELE.05 (10 uczniów)
Dyżur/Rezerwa
12.30

 

22

(komputery)

ELE.05 (8 uczniów)
23

(komputery)

ELE.05 (2 uczniów)

ELE.11 (6 uczniów)

101

(komputery)

ELE.11 (9 uczniów)

INF.02 (1 uczeń)

102

(komputery)

ELM.05 (10 uczniów)
 

14.30

22

(komputery)

ELM.05 (8 uczniów)
23

(komputery)

ELM.05 (8 uczniów)
101

(komputery)

INF.03 (10 uczniów)
102

(komputery)

INF.03 (10 uczniów)
16.30 23

(komputery)

AUD.05 (1 uczeń)
101

(komputery)

INF.03 (2 uczniów)

ELE.05 (1 uczeń)

ELM.05 (1 uczeń)

INF.02 (3 uczniów)

102

(komputery)

INF.03 (9 uczniów)
EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ETAP PRAKTYCZNY
9.01.2024 (wtorek)  
GODZINA SALA KWALIFIKACJA  
9.00 12 EE.26 (1 uczeń)

ELM.05 (37 uczniów)

111 ELE.05 (10 uczniów)
110 ELE.05 (10 uczniów)
5 ELE.05 (11 uczniów)
105 ELE.11 (10 uczniów)
104 ELE.11 (10 uczniów)
16.01.2024 (wtorek)
8.00 101 INF.02 (4 uczniów)
8.00 23 INF.03 (9 uczniów)
8.00 102 AUD.05 (8 uczniów)
12.30 23 INF.03 (8 uczniów)
12.30 102 AUD.05 (8 uczniów)
17.01.2024 (środa)
8.00 23 EE.09 (2 uczniów)
8.00 23 INF.03 (8 uczniów)
8.00 102 AUD.05 (8 uczniów)
12.30 23 INF.03 (8 uczniów)
12.30 102 AUD.05 (8 uczniów)


V. HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – SESJA LATO 2024

1. Terminy sesja LATO 2024.

   • Termin składania deklaracji na sesję LATO 2024: do 7 lutego 2024r.
   • Termin główny: 3 – 19 czerwca 2024r. Część pisemna: 4 – 10 czerwca 2024r.
   • Część praktyczna: model „d” 3 czerwca 2024r., model „dk”„w”, „wk” 3 – 19 czerwca 2024r.
   • Termin dodatkowy: 27 – 28 czerwca 2024r. Część pisemna: 27 czerwca 2024r. Część praktyczna: model „d” 28 czerwca 2024r., model „dk”, „w”, „wk” 28 czerwca 2024r.
   • Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji LATO 2024 – 30 sierpnia 2024r.
   • Deklaracje:
    • AUD.02 (technik fotografii i multimediów) – pobierz
    • ELE.10 (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) – pobierz
    • ELM.02 (technik elektronik) – pobierz
    • ELE.02 (technik elektryk) – pobierz
    • INF.02 (technik informatyk) – pobierz

2. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych w sesji LATO 2024 – podstawa 2019 (cześć pisemnaczęść praktyczna).

3. Instrukcja dla zdającego z obsługi przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu – etap pisemny (pobierz).

4. Harmonogram egzaminów zawodowych etap pisemny i praktyczny.

EGZAMINY ZAWODOWY ETAP PISEMNY

 

EGZAMINY ZAWODOWY ETAP PRAKTYCZNY