29 listopada 2022

Matura Formuła 2023

Harmonogram, komunikaty i informacje:

Harmonogram, komunikaty i informacje – CKE

Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w obu formułach, tj.
1) Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum)
2) Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum)

Prezentacja programu PowerPoint (cke.gov.pl)

“Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023” (wersja skomasowana): http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

Informacja z dni 09.11.2022 r.

CKE opublikowało materiały dodatkowe przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Materiały dotyczą egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie rozszerzonym: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/historia_sztuki/Wypracowanie%20maturalne%20z%20historii%20sztuki.pdf.

Informacja z dni 08.11.2022 r.

CKE opublikowało kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Materiał (13.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy kompozycji i spójności w wypracowaniu.

Zamieszczono również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe zamieszczone zostaną w przyszłym tygodniu

Informacja z dni 28.10.2022 r.

CKE informuje  o materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023
dostępnych na stronie internetowej CKE (
https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/), w tym:

 1. informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
 2. komunikatach w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023r
 3. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
 4. arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
 5. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.
 • zbiorze materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
 • przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
 2. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.
 • elementy analizy statystycznej w biologii
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj
 • dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii
 • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 1. materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach
  egzaminacyjnych z 
  geografii;1