Kategoria: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

28 lutego 2019

Rekrutacja uczniów do udziału w płatnych stażach w okresie wakacyjnym

Załączniki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa
Data: 2019-02-28, rozmiar: 175 KB
Ogłoszenie o rekrutacja w ZSEn
Data: 2019-02-28, rozmiar: 88 KB
Zał. 2 - Formularz rekrutacyjny
Data: 2019-02-28, rozmiar: 154 KB
Zał.3 - Deklaracja uczestnictwa
Data: 2019-02-28, rozmiar: 91 KB
Zał.4. - Oświadczenie uczestnika projektu
Data: 2019-02-28, rozmiar: 110 KB
Zał.5. - Oświadczenie o dochodach
Data: 2019-02-28, rozmiar: 118 KB
Zał.6 - Oświadczenie o niepełnosprawności
Data: 2019-02-28, rozmiar: 62 KB
Zał.8. - Rezygnacja z praktyki-stażu
Data: 2019-02-28, rozmiar: 90 KB
Informacja o numerze rachunku bankowego
Data: 2019-02-28, rozmiar: 97 KB
14 maja 2018

Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli w Zespole Szkół Energetycznych w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 14 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.zsen.resman.pl/  i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13  w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Energetycznych, w sekretariacie szkoły.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

Lp. Forma wsparcia Liczba osób
1 Administering Windows Server 2012 2
2 Naprawa i modyfikacja płytek drukowanych i układów elektronicznych 1

 

Załączniki:

Zarządzenie i regulamin – plik *.pdf

załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny – plik MS Word
załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa – plik MS Word
załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu – plik MS Word
załącznik nr 6 – Oświadczenie o dochodach – plik MS Word
załącznik nr 7 – Zgoda na udział w kursach i szkoleniach – plik MS Word
załącznik nr 8 – Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej – plik MS Word

13 marca 2018

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów ZSEn

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych
w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15 marca 2018 r. do 04 kwietnia 2018 r.

Staże zawodowe są skierowane dla łącznie 60 uczniów kształcących się na kierunkach:

Kierunek kształcenia Liczba uczestników
Technik informatyk 24 osoby
Technik elektryk 20 osób
Technik elektronik 3 osoby
Fototechnik 5 osób
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8 osób
Razem 60 osób

 

Praktyki zawodowe są skierowane dla łącznie 10 uczniów kształcących się w zawodach:

Kierunek kształcenia Liczba uczestników
Elektryk 5 osób
Ślusarz 3 osoby
Operator obrabiarek skrawających 2 osoby
Razem 10 osób

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017/2018, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej http://www.zsen.resman.pl/ i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika.

Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek III Liceum Ogólnokształcące).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Energetycznych, w sekretariacie szkoły u p. Pawła łapińskiego lub p. Grażyny Pełdiak.

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

Załączniki:

31 stycznia 2018

Rekrutacja na kursy i szkolenia dla uczniów ZSEn w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe … ”.

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów w Zespole Szkół Energetycznych w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.

Załączniki:

10 grudnia 2017

Kursy dla uczniów realizowane w ramach projektu Rzeszowskie szkoły zawodowe …

W minionym tygodniu 13 uczniów naszej szkoły z powodzeniem ukończyło kurs spawania metodą TIG uzyskując książeczkę spawacza i europejski certyfikat spawacza metodą TIG.

Kolejnych 10 uczniów, tym razem techników informatyków jest w trakcie realizacji szkolenie przygotowującego do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

To nie koniec okazji na bezpłatne zwiększenie swoich kompetencji, już wiosną przyszłego roku, kilkudziesięciu uczniów szkoły będzie mogło przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

15 maja 2017

Ogłoszenie o naborze – kursy i szkolenia dla uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów w Zespole Szkół Energetycznych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

 nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15 maja 2017r. do 31 maja 2017r.

Pełna treść ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Regulamin rekrutacji i udziału w stażach i praktykach

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 6 Oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepełnosprawności

28 marca 2017

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów ZSEn

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

– Ogłoszenie o rekrutacji
– Regulamin – praktyki i staże – wakacje_2017

Załacznik_nr_1_do_ogłoszenia – liczba ofert w poszczególnych zawodach

Spakowane archiwum – rekrutacja_wakacje_2017 –  archiwum *.zip zawiera:

  • Informacja o numerze rachunku bankowego
  • Ogłoszenie o rekrutacja w ZSEn
  • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Regulamin rekrutacji udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017
  • Załacznik nr 8 – rezygnacja z praktyki – stażu
  • Załacznik nr 2 – formularz rekrutacyjny
  • Załacznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa
  • Załacznik nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu
  • Załacznik nr 5 – oświadczenie o dochodach
  • Załacznik nr 6 – oświadczenie o niepełnosprawności
31 stycznia 2017

Projekt pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów, którzy chcą wziąć udział w szkoleniach oraz nauczycieli, którzy chcę wziąć udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szczegółowe informacje znajdują się:
– na stronie WWW (pokaż stronę >>)
– w gablocie na I piętrze

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Pawłem Łapińskim.