15 lutego 2018

Stypendia dostępne dla uczniów ZSEn

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o liczne stypendia z różnorakich źródeł. Poniżej znajduje się ich wykaz.

 

UWAGA ZMIANY! – NOWE STYPENDIA – PRIMUS INTER PARES

Rada Miasta Rzeszowa 29 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów. Nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa PRIMUS INTER PARES obejmuje dzieci i młodzież uczęszczające do szkół w Rzeszowie, bez względu na miejsce zamieszkania.

O różne formy stypendiów będą mogli się ubiegać uczniowie w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również typu szkoły. Jednym z zasadniczych celów Programu jest zwrócenie uwagi na obiektywne i sprawdzalne kryteria oceny wiedzy uczniów – wyniki w egzaminach zewnętrznych oraz sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Szczególnym wsparciem objęto uczniów zdających egzaminy: ośmioklasisty i maturalny oraz uzyskujących tytuły laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Uchwała nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares DZ. URZ. WOJ. 2019.1189 Ogłoszony: 25.02.2019

Link do uchwały
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/aktualnosci-ogloszenia-komunikaty/32472,program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html

Link do strony z wykazem olimpiad i turniejów:
https://bip.men.gov.pl/pl/dzialalnosc/komunikaty

 

Stypendium szkolne Miasta Rzeszowa
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

 

Zasiłek szkolny Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 

Program stypendialny Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu”:
http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu

 

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego (unijne):

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2