3 listopada 2022

Akcja CzytajPL

Akcja Czytaj PL 2022 wreszcie się rozpoczęła! W tym roku w akcji wyjątkowo znalazło się 18 tytułów, a Czytaj PL powiększył się o bibliotekę dla młodzieży!