• Atrakcyjne zawody, praktyki zagraniczne, poznaj Naszą ofertę ...

13 marca 2020

KOMUNIKAT – materiały dydaktyczne dla uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole do dnia 25 marca, nauczyciele od dnia 16 marca będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego wysyłać wiadomości do uczniów z informacjami o materiach dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu. Jeśli materiały te obejmowały będą prezentacje, skany, testy, itp. wysyłane zostaną mailowo lub udostępniane w postaci linków do tych materiałów. Nauczyciele na bieżąco będą monitorować dziennik elektroniczny i służyć pomocą odpowiadając na pytania uczniów.

11 marca 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.