13 maja 2024

Warsztaty “Obsługa profesjonalnych oscyloskopów cyfrowych”

W dniu 10 maja 2024 r. odbyły się warsztaty obsługi oscyloskopu cyfrowego. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 1At, 1Bt oraz 1Ct kształcący się w zawodach “Technik elektryk”, “Technik elektronik” „Technik elektronik” oraz “Technik odnawialnych źródeł energii” . Podczas warsztatów uczniowie zobaczyli jak obsługuje się profesjonalne oscyloskopy cyfrowe oraz mieli możliwość pomiarów podstawowych parametrów sygnałów. Warsztaty przygotował i prowadził dr inż. Jakub Wojturski z Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz.

Miniatura zdjęć - uczniowie na warsztatach poświęconych oscyliskopom