20 maja 2024

Egzamin maturalny z informatyki

W dniu 21 maja 2024r. w godz. 11.30-12.30 odbędzie się sprawdzanie przez zdających poprawności działania komputera oraz oprogramowania, na którym będą zdawali egzamin maturalny z informatyki w dniu 22 maja 2024r. godz. 9.00.