• Atrakcyjne zawody, praktyki zagraniczne, poznaj Naszą ofertę ...

7 kwietnia 2020

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Z świątecznym pozdrowieniem życzenia wszystkim składa

Dyrekcja Zespołu Szkół Energetycznych

30 marca 2020

Deklaracje egzamin z kwalifikacji.

Osoby, które nie zdały w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora szkoły. Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail sekretariatu szkoły.

29 marca 2020

PLAN LEKCJI

Od dnia 30.03.2020r. lekcje odbywać się będą wg. podziału godzin z dnia 2.03.2020. Z uwagi na to, że uczeń przed komputerem nie powinien spędzać więcej niż 5 godzin wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w ich oddziale określą w poszczególnych dniach tygodnia liczbę zajęć realizowanych on-line. Pozostałe lekcje powinny odbywać się w innej formie, np: podręcznik, zbiór zadań.

23 marca 2020

Informacje dla uczniów i rodziców – nauczanie zdalne

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w Zespole Szkół Energetycznych realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

13 marca 2020

KOMUNIKAT – materiały dydaktyczne dla uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole do dnia 25 marca, nauczyciele od dnia 16 marca będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego wysyłać wiadomości do uczniów z informacjami o materiach dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu. Jeśli materiały te obejmowały będą prezentacje, skany, testy, itp. wysyłane zostaną mailowo lub udostępniane w postaci linków do tych materiałów. Nauczyciele na bieżąco będą monitorować dziennik elektroniczny i służyć pomocą odpowiadając na pytania uczniów.

11 marca 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.