23 października 2020

KOMUNIKAT – ZDALNE NAUCZANIE

W związku z komunikatem Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020r. uprzejmie informuję, że od 26 października do 6 listopada br. zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych (w tym zajęcia praktyczne realizowane w CKZ) prowadzone będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia online w ZSEn i CKZ będą odbywać się zgodnie z aktualnym planem zajęć (z dnia 21.09.2020r.).

16 października 2020

KOMUNIKAT – ZDALNE NAUCZANIE

Od dnia 19 października 2020r. szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Lekcje online będą prowadzone za pomocą aplikacji Teams zgodnie z aktualnym planem zajęć. Klasy 2bg, 2cg, 2dg, 3bt, 3ct realizują zajęcia praktyczne stacjonarnie w CKZ według aktualnego planu zajęć.