20 czerwca 2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/24

8:00 – Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej o. Saletynów

9:00 – Uroczysta Akademia, po zakończeniu Akademii spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych. 

KLASA  WYCHOWAWCA  SALA 

1AT 

t. informatyk 

Sylwia Sagan-Magoń  9 

1BT 

t. elektryk 

Beata Nierojewska  104 

1CT 

OZE/ t. elektronik 

Mariusz Pilecki  108 

1DT 

t. informatyk/Foto 

Agnieszka Mandzelowska  105 

1FT 

t. fotografii i multimediów 

Paweł Wiśniewski  110 

2AT 

t. informatyk 

Barbara Kucharczyk Nowak  109 

2BT 

t. elektryk 

Dorota Malicka  5 

2CT 

OZE/t. informatyk 

Iwona Półtorak  10 

2DT 

t. fotografii i multimediów 

Magdalena Kwaśniak  101 

2ET 

t. elektronik 

Maja Walat  24 

2FT 

t. fotografii i multimediów 

Anna Paściak  111 

3AT 

t. informatyk 

Elżbieta Smela  107 

3BT 

t. elektryk 

Barbara Dziwik  106 

3CT 

OZE/t. elektronik 

Jakub Kocan  102 

3FT 

t. fotografii i multimediów 

Kamil Skrzypiec  17 

4AT POSP 

technik informatyk 

Grzegorz Wojciechowski  22 

4BT POSP 

technik elektryk/  

t. elektronik 

Joanna Gentelman 

 

23 

4CT POSP 

OZE/Foto 

Edyta Mazur  113 

4FT POSP 

t. fotografii i multimediów 

Agnieszka Rachowicz  18