Kategoria: Współpraca z pracodawcami

12 października 2021

Inteligentny dom – szkolenie F&F – 2021

Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły z firmą F&F – producentowi automatyki przemysłowej i domowej, kolejni już nasi uczniowie wzięli udział w szkoleniu dotyczącym instalacji inteligentnego domu opartej na systemie F&Home. Praktyczna forma szkolenia pozwoliła uczestnikom zapoznać się z możliwościami systemu oraz sposobami jego montażu i uruchamiania.

19 marca 2021

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W ENERGETYKU

22.03.2021 (poniedziałek)

12:45 – Rozpoczynam przygodę z wirtualnym Arduino

Tomasz Kasprzyk
ok. 1h 15 min.
Aby być przygotowanym do zajęć należy zarejestrować darmowe konto w aplikacji (tinkercad.com) Po założeniu konta przechodzimy na zakładkę obwody… i jesteśmy gotowi do zajęć. Opis znajdziesz na: https://www.youtube.com/watch?v=Bla-44oSZUc

14:00 – Wprowadzenie do projektowania stron WWW

Tomasz Kras
ok. 1h 15 min.
Przed warsztatami prosimy pobrać ze strony: https://code.visualstudio.com/download  program Visual Studio Code i zainstalować na swoim komputerze. 

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzODcxZjUtZWNiZC00MTc0LTkzODktZTc0NzRiMTg2NmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%22fd407a2a-dcc1-4088-8f5a-6aacd153b2f9%22%7d


16:30 – Projektowanie grafiki w nowych mediach

Warsztaty odwołane, odbędą się w innym terminie.

Kamil Skrzypiec
ok. 1h 15 min.

16 listopada 2019

Szkolenie nauczycieli w siedzibie firmy Viessmann w Mysłowicach

Nauczyciele ZSEn uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu na temat: „Pomiary w instalacjach elektrycznych zasilających nowoczesne urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii”. Podczas szkolenia realizowaliśmy zagadnienia związane z zasilaniem i zabezpieczaniem nowoczesnych urządzeń grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych. Analizowaliśmy budowę, zasadę działania rozdzielni elektrycznych współpracujących z wymienionymi urządzeniami. Zapoznaliśmy się z wymogami technologicznymi stawianymi urządzeniom OZE. Przeprowadziliśmy pomiary eksploatacyjne i odbiorcze.

W drugim dniu szkolenia prowadziliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej  w warunkach rzeczywistych na „symulatorze dachu budynku” w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann. Dzięki szkoleniu zdobyliśmy wiedzę praktyczną i zapoznaliśmy się ze specyfiką pracy instalatora urządzeń opartych o odnawialne źródła energii.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi firmy Viessmann Panu Witoldowi Sujkowskiemu, Przedstawicielowi firmy Viessmann Panu Januszowi Brzykowskiemu oraz prowadzącemu szkolenie Panu Szymonowi Lenartowiczowi.

dav
dav
sdr
sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav