27 maja 2022

Szkolenie branżowe nauczycieli w Hiszpanii: CIFP Juan de Herrera w Valladolid

W dniach 16.05.22 r. – 20.05.22 r. nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych Andrzej Rułka odbył szkolenie branżowe z zakresu fotografii i multimediów w hiszpańskiej firmie TOOLS. Jest ona wiodącą firmą w rozwoju niestandardowych narzędzi programowych i aplikacji wieloplatformowych z innowacyjnymi technologiami (https://toools.es/). Podczas 40-godzinnego szkolenia, nauczyciel naszej szkoły zapoznał się ze specyfiką firmy a następnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych, realizując określone zadania i projekty. Po skończonych zajęciach nauczyciel miał możliwość zwiedzania ciekawych miejsc, mógł zapoznać się z kulturą i realiami społecznymi Valladolid a przy tym doskonalić swoje kompetencje językowe. Szkolenie branżowe zrealizowane zostało przy współpracy z Konsorcjum szkół zawodowych z województwa podkarpackiego, którego liderem jest firma EDU-IT, w ramach programu Erasmus+ Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021185.