4 lipca 2022

Nagrody od Elektromontaż S.A. Rzeszów dla uczniów którzy osiągnęli najwyższe średnie

W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 24 czerwca 2022 r. w siedzibie firmy Elektromontaż S.A. Rzeszów uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen rocznych z przedmiotów zawodowych w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Elektromontaż S.A. Rzeszów.

Nagrody wręczył Prezes Zarządu Spółki Elektromontaż Rzeszów S.A. Pan Sławomir Ciuł, który także oprowadził uczniów po nowej siedzibie firmy na ulicy Kamila Baczyńskiego 7 w Rzeszowie.

Dyrekcja szkoły w imieniu społeczności Zespołu Szkół Energetycznych oraz własnym wyraża serdeczne podziękowanie i ogromną wdzięczność za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczniów.

Nagrodzeni uczniowie:

  • Hubert Woźniak klasa 3AG – średnia ocen 5,33, wzorowe zachowanie – technik informatyk;
  • Jakub Dąbrowski klasa 3BS – średnia ocen 5,66, zachowanie wzorowe – technik elektryk;
  • Wiktoria Chmiel klasa 3CS – średnia 5,66, zachowanie wzorowe – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • Damian Czekański klasa 3ES – średnia 5,33 zachowanie wzorowe – technik elektronik.