16 kwietnia 2022

Szkolenie z Vue.js, staże w Ideo sp. z o.o.

Dziękujemy Michałowi i Elizie z Ideo za interesujące spotkanie. W części pierwszej Eliza przedstawiła proces rekrutacji i informacje na temat staży i praktyk. W części drugiej Michał omówił aplikacje typu Single-page application i wprowadził nas w świat Vue.js. Dziękujemy !