27 kwietnia 2018

Bezpłatne szkolenia fotowoltaika/pompy ciepła finansowane ze środków UE

Firma On Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia z zakresu instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła finansowych w ramach dotacji ze środków unijnych.

Nazwa projektu: „Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł
energii”  w zakresie fotowoltaiki/pomp ciepła
Warunki uczestnictwa
1. Warunek konieczny: każda osoba powyżej 18 roku życia zamieszkująca, pracująca lub ucząca się na terenie województwa podkarpackiego.
Kryteria premiujące
2. Preferowane osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby z niskimi kwalifikacjami.
3. Kobiety mają pierwszeństwo w uczestnictwie.
4. Żadna zgłoszona osoba po spełnieniu warunku koniecznego nie jest wykluczona z projektu w przypadku wolnych miejsc, w przeciwnym wypadku dokonuje się oceny na podstawie kryteriów  zawartych w punkcie 2.
5. W przypadku braku wolnych miejsc, zgłoszoną osobę umieszcza się na liście rezerwowej.
Charakterystyka szkolenia
1. Czas trwania: 64 godziny, łącznie 8 dni
2. Termin szkolenia: zazwyczaj od czwartku do niedzieli (2 turnusy)
Dofinansowanie obejmuje zarówno szkolenie, jak i egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego, catering oraz materiały szkoleniowe, po państwa stronie jest jedynie dojazd na miejsce szkolenia
Najbliższe planowane terminy:
Fotowoltaika: połowa maja
Pompy ciepła: do ustalenia
3. Miejsce szkolenia: Rzeszów
4. Godziny szkolenia: 8.00-16.00
5. Zakres szkolenia:
Część I 32 godziny: montaż i projektowanie instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła
Część II 16 godzin: przygotowanie z zakresu obsługi i nadzoru urządzeń elektroenergetycznych
Część III 16 godzin: podsumowanie szkolenia- przygotowanie do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego
Część IV – po zakończonym szkoleniu: zgłoszenie na egzamin organizowany przez Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie lub inny oddział.
Egzamin składa się z dwóch części:
• teoretycznej – obejmującej test składający się z 24 pytań testowych;
• praktycznej – obejmującej 3 pytania o charakterze problemowym.
Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, a część praktyczna – 90 minut. Preferujemy dla dobra projektu  aby wszyscy uczestnicy zdali egzamin J Brak pozytywnego wyniku nie pociąga jednak do żadnej odpowiedzialności
uczestnika projektu, proszę mieć jednak na uwadze, że bez dotacji egzamin kosztuje ok. 1000,00 zł, każde przystąpienie  w ramach poprawki wymaga uiszczenia na nowo tej samej kwoty.
6. Obecność: wymagane jest przynajmniej  80% obecności, tj. na 8 dni szkolenia  każdy z Państwa poza uzasadnionym usprawiedliwieniem (np.lekarskim) powinien uczestniczyć w szkoleniu  przynajmniej 6 ½ dnia.
W załączeniu dokumenty do wypełnienia w przypadku chęci zgłoszenia swojego udziału. Oryginały proszę pocztą na adres naszego biura, natomiast skan droga mailową na adres: aj@on-eco.pl

Załączniki

Regulamin Podkarpackie
Data: 2018-04-27, rozmiar: 292 KB
Oświadczenie uczestnika
Data: 2018-04-27, rozmiar: 387 KB
Formularz_Imię_ Nazwisko
Data: 2018-04-27, rozmiar: 61 KB