2 maja 2018

Tydzień Biblijny w Energetyku

W dniach 15-22 kwietnia obchodzony był X Tydzień Biblijny połączony z II Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. W tym roku był czytany List do Rzymian. Nasi uczniowie włączyli się w obchody tego tygodnia poprzez wspólne czytanie Pisma Świętego w czasie lekcji religii z księdzem Marcinem Dunajem, a klasy 2at i 2ct z panią Elżbietą Smelą.