26 kwietnia 2018

Dni wolne w ZSEn podzczas “weekendu majowego”

Informujemy, że:
1. dla uczniów GIMNAZJUM dniem wolnym jest tylko 2 maja (środa);
2. dla uczniów TECHNIKUM dniami wolnymi są 30 kwietnia (poniedziałek), 2 maja (środa) i 4 maja (piątek);
3. dla uczniów SZKOŁY BRANŻOWEJ dniem wolnym jest tylko 2 maja (środa) i 4 maja (piątek);
Liczba dni wolnych dla różnych typów szkół jest różna wynika to bowiem z przepisów prawa oświatowego.
4 maja o godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin maturalny dla tegorocznych absolwentów. Pierwszym egzaminem jest język polski.