Kategoria: Przetargi / zamówienia / ogłoszenia

23 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki.

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych
w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Robotycznie zagranicznie!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

23 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego oraz przygotowania kulturowego

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych
w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 18 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Robotycznie zagranicznie!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 maja 2021

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego oraz przygotowania kulturowego

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych
w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 8 godzin lekcyjnych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Robotycznie zagranicznie!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 maja 2021

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki.

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych
w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki w wymiarze 10 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Robotycznie zagranicznie!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 marca 2021

Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „Budowa zespołu boisk sportowych na potrzeby Zespołu Szkół Energetycznych przy ulicy Wincentego Pola 1 w Rzeszowie”.

18 marca 2021

Zapytanie ofertowe: wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1.”

18 marca 2021

Zapytanie ofertowe: wykonanie przeglądu technicznego sprzętu p.poż. w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie przeglądu technicznego sprzętu p.poż. w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1.”

2 marca 2021

Zapytanie ofertowe: wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1.”