29 lipca 2021

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego.

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, przygotowanie Europass CV w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Robotycznie zagranicznie!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

oferta_zalacznik_wzor
Data: 2021-07-29, rozmiar: 55 KB
wzor_umowy_zawodowe
Data: 2021-07-29, rozmiar: 77 KB
zapytanie_doradztwo
Data: 2021-07-29, rozmiar: 2 MB