23 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki.

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych
w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstaw robotyki w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Robotycznie zagranicznie!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

zapytanie_robotyka
Data: 2021-06-24, rozmiar: 3 MB
oferta_zalacznik_3 (1)
Data: 2021-06-24, rozmiar: 55 KB
wzor_umowy_roboty (1)
Data: 2021-06-24, rozmiar: 77 KB