10 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z przygotowania kulturowego.

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1, 35-021 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z przygotowania kulturowego w wymiarze 3 godzin lekcyjnych dla grupy 20 uczniów w ramach projektu pn. „Młody świadomy obywatel Europy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Załączniki

oferta zał. 3_frse
Data: 2021-06-10, rozmiar: 113 KB
wzór umowy zajęcia kulturoznawcze
Data: 2021-06-10, rozmiar: 107 KB
Zapytanie ofertowe FRSE
Data: 2021-06-10, rozmiar: 2 MB