29 marca 2020

PLAN LEKCJI

Od dnia 30.03.2020r. lekcje odbywać się będą wg. podziału godzin z dnia 2.03.2020. Z uwagi na to, że uczeń przed komputerem nie powinien spędzać więcej niż 5 godzin wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w ich oddziale określą w poszczególnych dniach tygodnia liczbę zajęć realizowanych on-line. Pozostałe lekcje powinny odbywać się w innej formie, np: podręcznik, zbiór zadań.
Irena Jamróz
Dyrektor ZSEn