30 marca 2020

Deklaracje egzamin z kwalifikacji.

Osoby, które nie zdały w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora szkoły. Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail sekretariatu szkoły. (sekretariat@zsen.resman.pl)
Link do wzoru deklaracji
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=5429
Wyniki egzaminów dostępne są u wychowawców klas. Absolwenci mogą kontaktować się telefonicznie od 8-14 pod numerem telefony 17 748 3070.