23 marca 2020

Informacje dla uczniów i rodziców – nauczanie zdalne

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w Zespole Szkół Energetycznych realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Główną platformą do realizacji zadań szkoły (w tym nauczania) będzie usługa Office 365 wraz z jej aplikacjami. Za pomocą aplikacji Microsoft Teams będzie prowadzone zdalne kształcenie. Do kontaktu z rodzicem i uczniem będzie wykorzystywany także dziennik elektroniczny. Jeśli będzie utrudnione zdalne nauczanie polegające na braku możliwości kontaktowania zostanie przygotowany odrębny sposób dostarczenia materiałów po konsultacji z rodzicami ucznia.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji który obowiązywał od 2.03.2020r. Nauczyciele w miarę możliwości w dniu i zgodnie z planem lekcji z daną klasą będą wysyłać materiału, omawiać lekcję, być w dyspozycji, aby odpowiedzieć na pytania uczniów. Jeśli nauczyciel będzie niedostępny z przyczyn technicznych (np. posiada tylko jeden komputer w tym momencie zajęty przez dziecko w celu nauki zdalnej itp.) najpóźniej w
następny dzień wyśle materiały.

Irena Jamróz
Dyrektor ZSEn