Kategoria: Współpraca z pracodawcami

12 października 2021

Inteligentny dom – szkolenie F&F – 2021

Dzięki wieloletniej współpracy naszej szkoły z firmą F&F – producentowi automatyki przemysłowej i domowej, kolejni już nasi uczniowie wzięli udział w szkoleniu dotyczącym instalacji inteligentnego domu opartej na systemie F&Home. Praktyczna forma szkolenia pozwoliła uczestnikom zapoznać się z możliwościami systemu oraz sposobami jego montażu i uruchamiania.

19 marca 2021

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W ENERGETYKU

22.03.2021 (poniedziałek)

12:45 – Rozpoczynam przygodę z wirtualnym Arduino

Tomasz Kasprzyk
ok. 1h 15 min.
Aby być przygotowanym do zajęć należy zarejestrować darmowe konto w aplikacji (tinkercad.com) Po założeniu konta przechodzimy na zakładkę obwody… i jesteśmy gotowi do zajęć. Opis znajdziesz na: https://www.youtube.com/watch?v=Bla-44oSZUc

14:00 – Wprowadzenie do projektowania stron WWW

Tomasz Kras
ok. 1h 15 min.
Przed warsztatami prosimy pobrać ze strony: https://code.visualstudio.com/download  program Visual Studio Code i zainstalować na swoim komputerze. 

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzODcxZjUtZWNiZC00MTc0LTkzODktZTc0NzRiMTg2NmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%22fd407a2a-dcc1-4088-8f5a-6aacd153b2f9%22%7d


16:30 – Projektowanie grafiki w nowych mediach

Warsztaty odwołane, odbędą się w innym terminie.

Kamil Skrzypiec
ok. 1h 15 min.

16 listopada 2019

Szkolenie nauczycieli w siedzibie firmy Viessmann w Mysłowicach

Nauczyciele ZSEn uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu na temat: „Pomiary w instalacjach elektrycznych zasilających nowoczesne urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii”. Podczas szkolenia realizowaliśmy zagadnienia związane z zasilaniem i zabezpieczaniem nowoczesnych urządzeń grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych. Analizowaliśmy budowę, zasadę działania rozdzielni elektrycznych współpracujących z wymienionymi urządzeniami. Zapoznaliśmy się z wymogami technologicznymi stawianymi urządzeniom OZE. Przeprowadziliśmy pomiary eksploatacyjne i odbiorcze.

W drugim dniu szkolenia prowadziliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej  w warunkach rzeczywistych na „symulatorze dachu budynku” w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann. Dzięki szkoleniu zdobyliśmy wiedzę praktyczną i zapoznaliśmy się ze specyfiką pracy instalatora urządzeń opartych o odnawialne źródła energii.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi firmy Viessmann Panu Witoldowi Sujkowskiemu, Przedstawicielowi firmy Viessmann Panu Januszowi Brzykowskiemu oraz prowadzącemu szkolenie Panu Szymonowi Lenartowiczowi.

dav
dav
sdr
sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
12 listopada 2019

Wycieczka zawodowa do Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV w Iskrzyni

W dniu 8 listopada 2019 roku uczniowie klasy 4TB naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do rozdzielni WN/SN w Iskrzyni koło Krosna. Rozdzielnia Iskrzynia rozdziela energię elektryczną na cały region bieszczadzki oraz na Słowację. Ponadto włączona jest do europejskiego systemu energetycznego i w razie potrzeby transferuje energię w inne regiony Europy.

21 października 2019

Ekologiczne ogrzewanie z firmą Viessmann oraz troska o środowisko

16.10.2019 w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy Viessman
Pana Janusza Brzykowskiego oraz prezentacja ekologicznych urządzeń grzewczych.

Viessmann jest wiodącą marką na rynku w produkcji profesjonalnych urządzeń do produkcji ciepła lub chłodu, wentylacji, klimatyzacji a ostatnio instalacji fotowoltaicznych – wytwarzających prąd ze słońca. Pan Janusz przedstawił działalność firmy Viessmann (ostatnio firma obchodziła 100 – lecie działalności oraz 25-lecie na polskim rynku), rozmawiał z młodzieżą na temat przyszłości branży energetycznej oraz nowych metodach pozyskiwania energii z ekologicznych urządzeń, stosując odnawialne źródła i zasoby energii. Poruszył również temat zatrudnienia, przedstawił, jak wygląda praca w firmie Viessmann, czyli „jak zostać technikiem OZE” – porównanie rynku pracy w Polsce
i Niemczech.

Po części konferencyjnej odbył się pokaz niepowtarzalnego i wyjątkowego samochodu nazywanego „Practic Car”. Pojazd pełni rolę mobilnej sali szkoleniowej wyposażonej w najnowszej generacji urządzenia, takie jak: pompa ciepła typu monoblok wraz z zasobnikiem i buforem, kocioł gazowy, instalacja fotowoltaiczna oraz stacja monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Uczniowie mogli na żywo obserwować pracę w/w urządzeń, poznać zasadę działania, budowę i zastosowanie – mieli szanse zadawać szczegółowe pytania. Wykonaliśmy wspólnie ocenę stanu powietrza w otoczeniu szkoły – pomimo bliskości ulicy i dużego ruchu samochodów odczyt był zadowalający – mogliśmy oddychać. Młodzi technicy z klasy 2 CT oraz 4CT brali również udział w przygotowanych przez Pana Janusza warsztatach odnośnie projektowania i doboru urządzeń grzewczych. Wszakże najcenniejsza jest wiedza i jej praktyczne zastosowanie.

Pan Janusz wykazał się ogromnym doświadczeniem i profesjonalnie poprowadził całe spotkanie. Za co jesteśmy Mu ogromnie wdzięczni. Podziękowania należą się również zarządowi Firmy Viessmann wraz z Panem Witoldem Sujkowskim.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do nas ponownie.