16 października 2022

Zwiedzamy zakład PGE Energia Ciepła S.A i MPWiK

W dniu 04.10.2022 uczniowie 4 CG i 3 CT kierunku „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” zwiedzali zakład PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie oraz zakład MPWiK –  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie. Są to zakłady, których działalność ściśle wpisuje się w zagadnienia związane z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Jako pierwszy odwiedziliśmy zakład PGE EC przy ulicy Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie.

Na wstępie zaopatrzyliśmy się w kamizelki ochronne i kaski, przeszliśmy oczywiście szkolenie BHP dotyczące przepisów bezpieczeństwa na terenie zakładu. Przedstawiono nam działalność spółki PGE oraz szczegóły działalności zakładu PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Rzeszów. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym kraju, roli elektrowni i elektrociepłowni w krajowym systemie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, pozyskiwaniu energii w systemie kogeneracji. Omówiliśmy również roczny cykl pracy elektrociepłowni oraz uwarunkowania systemowe i środowiskowe. Poruszyliśmy szczególnie zagadnienia związane z edukacją ekologiczną oraz procesem inwestycyjnym, zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie miasta Rzeszowa, województwa podkarpackiego oraz całej Polski.

Uczestnicy wycieczki wykazali bardzo duże zainteresowanie zagadnieniami z dziedziny energetyki, zwłaszcza procesami spalania odpadów, których Elektrociepłownia spala w ciągu roku ponad 100 tys. ton. Zainteresowanie było uzasadnione, bo to przecież bardzo ważne obszary związane z ochroną środowiska, w tym z utylizacją coraz większej ilości powstających codziennie odpadów.

Następnie uczniowie wraz z przewodnikiem udali się na zwiedzanie poszczególnych budynków. W ramach zwiedzania obejrzano pracę urządzeń wytwórczych takich jak: kotły węglowo-rusztowe WR-25 – do spalania węgla rozdrobnionego na ruszcie ruchomym i kotły WP węglowo-pyłowe do spalania węgla rozdrobnionego do postaci pyłu. Obejrzeliśmy również BGP-100.  To blok gazowo parowy, gdzie w przekroju całego roku ponad 65% ciepła wysyłanego z elektrociepłowni do miejskiego systemu ciepłowniczego pochodzi właśnie z jego pracy. Natomiast wyprodukowana energia elektryczna pokrywa praktycznie w całości potrzeby miasta. Aktualnie blok BGP-100 jest w trakcie planowanego remontu. Mieliśmy możliwość obserwacji kolejnego systemu, czyli BGS – to blok gazowo silnikowy firmy Rolls Royce. 24 października 2014 roku został oddany do eksploatacji. Jest to blok kogeneracyjny działający w oparciu o silniki spalinowe tłokowe. Zasilany gazem ziemnym, blok ma całkowitą moc elektryczną ok. 29 MWe oraz moc cieplną ok. 27 MWt. Składa się z czterech silników spalinowych tłokowych firmy Rolls-Royce, napędzających generatory elektryczne wyprodukowane przez firmę ABB. Najważniejszym punktem była Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów z odzyskiem energii – ITPOE, gdzie przeanalizowaliśmy cały proces „spalania” odpadów od momentu przyjazdu śmieciarki, poprzez składowanie odpadów, proces spalania, odzysk energii i utylizację zanieczyszczeń.

Następnie udaliśmy się do sali konferencyjnej ITPOE na przygotowany poczęstunek i ciepłe napoje. Przy herbatce – nie próżnowaliśmy ani na moment, uczniowie uczestniczyli w przygotowanym quizie na temat ciekawostek związanych z zakładem PGE EC Rzeszów. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody – upominki przygotowane przez pracowników PGE EC.

Podczas zwiedzania zapoznaliśmy się z nowoczesnymi systemami wytwarzania i dystrybucji ciepła i energii elektrycznej w zakładzie PGE EC. Zwiedzanie zakładu było bardzo pouczające, mogliśmy zaobserwować pracę działających urządzeń w czasie rzeczywistym oraz będących w trakcie remontu, co dało nam niesamowitą frajdę, wiedzę, oraz doświadczenie. Zaprezentowane zagadnienia, z pewnością będą przydatne w pracy zawodowej przyszłych absolwentów naszej szkoły.
Szczególne podziękowania dla zarządu PGE Energia Ciepła S.A.  Oddział w Rzeszowie reprezentowanego przez Pana Dyrektora Pawła Majewskiego, za możliwość wycieczki zawodowej do w.w. zakładu.  Dziękujemy również współpracownikom, którzy oprowadzali nas podczas zwiedzania: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi Barbara Dąbek i Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi Izabela Majer oraz Waldemar Ostrowski Główny inspektor BHP oraz pozostali pracownicy.

Następnym miejscem, które odwiedziliśmy był zakład MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej 7A.

Zostaliśmy mile powitani przed bramą główną przez przedstawicieli zakładu. Po krótkim wstępie na temat działalności zakładu, przepisów bezpieczeństwa i zdrowia na terenie zakładu oraz po odbyciu szkolenia BHP udaliśmy się na „ścieżkę edukacyjną” specjalnie przygotowaną do tego celu. Trasa obejmowała wszystkie najważniejsze obiekty od momentu „wpłynięcia” ścieków na teren oczyszczalni do momentu upustu już oczyszczonej wody do rzeki Wisłok oraz instalacji zagospodarowywania zanieczyszczeń stałych. Przy każdej instalacji znajdowała się tablica informacyjna ze schematem działania i opisem poszczególnych procesów w niej zachodzących. Dodatkowo przewodnik opowiadał ze szczegółami jak działa taka instalacji i czemu służy. Poszczególni pracownicy nadzorujący pracę danej instalacji dodatkowo opowiadali o szczegółach działania i kontroli nad procesem ciągłego oczyszczania ścieków. Uwagę uczniów zwróciła ilość oraz sposoby na odzyskiwanie energii ze ścieków, które są ciągle przetwarzane na terenie oczyszczalni. Co do dewizy – żadna energia nie może być zmarnowana – zakład MPWiK w Rzeszowie jest praktycznie samowystarczalny energetycznie a niekiedy nadwyżki energii elektrycznej przekazuje na potrzemy miasta Rzeszowa do sieci energetycznej. Produkcja „zielonej energii” realizowana jest głównie z procesów odgazowania ścieków, czyli pozyskanie biogazu. Następnie w procesach kogeneracji jest on spalany i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby zakładu. Tej energii zakład potrzebuje bardzo dużo – ścieki należy wielokrotnie przepompowywać w procesie oczyszczania poprzez mocne i wydajne pompy zasilane elektrycznie prądem z własnej produkcji. Trzeba przyznać, że czasami tej energii jednak brakuje i zakład MPWiK zainwestował w budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW – wspomaga ona energetycznie procesy podczas dnia. Można wtedy magazynować biogaz w specjalnych zbiornikach i wykorzystać go w nocy, gdy nie ma już słońca. W prawdzie oczyszczalnia pracuje 24 godz. na dobę.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi MPWiK w Rzeszowie reprezentowanego przez Pana Prezesa Marka Ustrobińskiego za możliwość zwiedzania zakładu przy ulicy Ciepłowniczej.  Panu Mariuszowi Marszał oraz jego współpracownikom, a szczególne dla Pana przewodnika za przekazanie ogromnej ilość rzeczowych informacji na temat funkcjonowania zakładu MPWiK Rzeszów oddział oczyszczalnia ścieków.