7 lipca 2021

Wyniki matur….

Od dnia 5 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00 wydawane będą wyniki matur i dyplomy zawodowe. Przypominamy że do dnia 12 lipca należy złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego poprawkowego.