• Atrakcyjne zawody, praktyki zagraniczne, poznaj Naszą ofertę ...

24 kwietnia 2020

Wydawanie dokumentów klas IV

W związku z planowanym wydaniem dokumentów tj. świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i inne, uprzejmie informuję, że ustalone zostały niżej podane zasady ich odbioru z uwagi na konieczność zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii koronawirusa.