• Nasi w Hiszpanii '19 - relacja dzień pod dniu ...