• Atrakcyjne zawody, praktyki zagraniczne, poznaj Naszą ofertę ...

18 stycznia 2021

Informacja MATURA 2021

Informuje tegorocznych maturzystów, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

13 stycznia 2021

WAŻNA INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. W. Sikorskiego z dnia 12 stycznia 2021r.  w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wprowadzenia zmian do Aneksu nr 1 do Planu Pracy na rok szkolny 2020/2021 informuję

2 grudnia 2020

Kondolencje

W obliczu ogromnej straty jaką jest śmierć Mamy składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu naszej koleżance Joasi Cyran – Dzioch.