28 marca 2017

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów ZSEn

Ogłoszenie o rekrutacji na staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

– Ogłoszenie o rekrutacji
– Regulamin – praktyki i staże – wakacje_2017

Załacznik_nr_1_do_ogłoszenia – liczba ofert w poszczególnych zawodach

Spakowane archiwum – rekrutacja_wakacje_2017 –  archiwum *.zip zawiera:

  • Informacja o numerze rachunku bankowego
  • Ogłoszenie o rekrutacja w ZSEn
  • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Regulamin rekrutacji udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017
  • Załacznik nr 8 – rezygnacja z praktyki – stażu
  • Załacznik nr 2 – formularz rekrutacyjny
  • Załacznik nr 3 – deklaracja uczestnictwa
  • Załacznik nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu
  • Załacznik nr 5 – oświadczenie o dochodach
  • Załacznik nr 6 – oświadczenie o niepełnosprawności