19 lutego 2023

Konkurs: Energo-Biznes 2023

Zapraszamy chętnych uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie do udziału w I edycji Szkolnych Symulacji Branżowych.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy wśród uczniów na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

Regulamin
1. W konkursie Szkolnych Symulacji Biznesowych Energo-Biznes 2023 mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.
2. Uczniowie dobierają się w drużyny od 2-4 osób.
3. Każda drużyna wybiera swojego kapitana.
4. Kapitan zgłasza drużynę do udziału w konkursie za pośrednictwem formularza XFORMS.
5. Do zgłoszenia wymagane jest nazwisko, imię oraz adres e-mail szkolnego konta MS Office każdego członka drużyny.
6. Drużyny zostają przydzielone do jednej z kategorii rynkowych, w zależności od wyboru w polu formularza.
7. Organizator dopuszcza możliwość dopisania drużyny do innej niż wskazana kategoria rynku w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych drużyn.
8. Liczba przewidzianych miejsc dla drużyn to 24. Jeżeli będzie więcej drużyn, zostanie zastosowane kryterium kolejności zgłoszeń.
9. Każdy rynek biznesowy otrzymuje swojego mentora, który prowadzi grę w sposób obiektywny i sprawiedliwy. Aby zapewnić obiektywizm i równość, mentorem nie może zostać wychowawca klasy biorącej udział w rozgrywce.
10. Uczniowie uczestniczą w szkoleniu dotyczącym udziału w konkursie, szkolenie odbywa się na pierwszym spotkaniu.
11. Każdy mentor tworzy zespół w aplikacji Teams, do którego dodaje wszystkich uczestników danego rynku biznesowego, gdzie zdalnie instruuje uczestników.
12. Gra składa się z 9 rund. Gra toczy się online wg poniższego harmonogramu. Przewidziano także 2 spotkania
z mentorem.
13. Jeżeli drużyna nie będzie uczestniczyć w spotkaniu z mentorem lub nie podejmie decyzji do wyznaczonej godziny, jej firma otrzyma karę finansową w wysokości 10000PLN.

Formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PW7PUrYcZEK4KLytfBqyapb32kGrjC1MqEwJUt_8fOdUQU1IRExOMzVLSUc3REpFU0VWS0hCQUM0RS4u

Terminy:
1. Akcja informacyjna: 13-24.02.2023r.
2. Zgłoszenia drużyn do 3.03.2023r.
3. Pula nagród dla najlepszych drużyn w każdym rynku to 300PLN (w sumie 3 drużyny zostaną nagrodzone).
4. Harmonogram rund decyzyjnych (spotkania poprzez aplikację Teams):