24 kwietnia 2020

Wydawanie dokumentów klas IV

W związku z planowanym wydaniem dokumentów tj. świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i inne, uprzejmie informuję, że ustalone zostały niżej podane zasady ich odbioru z uwagi na konieczność zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii koronawirusa.

 1. Odbiór w/w dokumentów nastąpi wg. podanego dla poszczególnych klas terminarza (data, godzina indywidualna dla danego ucznia).
 2. Uczeń odbierający dokumenty zobowiązany jest do:
 3. przestrzegania daty i godziny odbioru dokumentów,
 4. posiadania maseczki zakrywającej usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych,
 5. zwrotu osobie wydającej dokumenty kluczyka do szafki uczniowskiej użyczonej do dnia 26.04.2020,
 6. zwrotu wypożyczonej/ wypożyczonych z biblioteki szkolnej książki/książek.
 7. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki uczeń pokrywa koszty wymiany zamka w szafce w kwocie 20 zł.
 8. W przypadku zagubienia książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej – uczeń zobowiązany jest do jej odkupienia (zamówienie realizowane przez Internet).
 9. Wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym komunikacie – uczniowie będą mogli odebrać przygotowaną w indywidualnych workach zawartość użyczonej szafki uczniowskiej.
 10. Terminarz odbioru dokumentów dla poszczególnych klas (szczegółowy harmonogram godzinowy wychowawcy klas przekażą na dziennik elektroniczny):
 • KLASA 4BT – poniedziałek 27.04.2020r.
 • KLASA 4CT – wtorek 28.04.2020r.
 • KLASA 4AT – środa 29.04.2020r.
 • KLASA 4FT – czwartek 30.04.2020r.